طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن لازم است یکی از شروط ضمن عقد ازدواج احراز گردد.

سند ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند.

در صورت امضاء این بندها توسط زوج، زن می تواند پس از احراز آن شرایط ، تقاضای طلاق نماید.

در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است:

هرگاه طلاق از طرف زن نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، مرد موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است را بلاعوض به زوجه منتقل کند. به این شرط ، شرط نصف دارائی گفته میشود.

در بند «ب» آن نیز آمده است :

مرد به زن وکالت بلاعزل داد که در موارد زیر با اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه نماید.

 

شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد شامل ۱۲ شرط است . این شروط که از موارد طلاق به درخواست زن می باشد عبارتند از :

۱- در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه زن و انجام سایر حقوق واجبه زن به مدت ۶ ماه

۲- بدرفتاری زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند

۳- بیماری صعب العلاج و غیر قابل درمان مرد ، در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

۵- اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر

۷- ابتلاء شوهر به هر گونه اعتیاد مضری که به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد . ادامه زندگی را برای زن دشوار کند. مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

۸- چنانچه شوهر زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند.

۹-محکومیت قطعی شوهر بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد. تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰- بچه دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر.

۱۱-چنانچه مرد مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر .

در طلاق از طرف زن با تحقق و اثبات یکی از شرایط دوازده گانه و پس از داوری،زن می‌تواند نسبت به اخذ حکم و اجرای طلاق اقدام کند.

تشریفات قانونی زمان بر بوده و بین ۳ تا ۶ ماه به طول می انجامد.

قابل اعتراض در مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی نیز می باشد.

در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن اختیار طلاق بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند.

یا اینکه  زن بعداً این وکالت را که خارج از این دوازده شرط بوده را در دفاتر استاد رسمی از مرد می گیرد که «وکالت در طلاق» گفته میشود.

در این صورت ، طلاق از طرف زن منتفی می باشد.

 زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند که ماهیت آن طلاق توافقی است.

طلاق توافقی حدود یک هفته به انجام می رسد.

 

نمونه آراء دادگاه خانواده

تماس با وکیل