جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶

قالب وردپرس ارم مناسب برای فروشگاه های مبلمان , تالارها , موسسه های خدماتی مجالس و شرکت های تولیدی میباشد. توضیحات مختصر برای هر عکس و اسلاید را میتوانید در این مکان قرار دهید.

قالب وردپرس ارم مناسب برای فروشگاه های مبلمان , تالارها , موسسه های خدماتی مجالس و شرکت های تولیدی میباشد. توضیحات مختصر برای هر عکس و اسلاید را میتوانید در این مکان قرار دهید.

قالب وردپرس ارم مناسب برای فروشگاه های مبلمان , تالارها , موسسه های خدماتی مجالس و شرکت های تولیدی میباشد. توضیحات مختصر برای هر عکس و اسلاید را میتوانید در این مکان قرار دهید.

قالب وردپرس ارم مناسب برای فروشگاه های مبلمان , تالارها , موسسه های خدماتی مجالس و شرکت های تولیدی میباشد. توضیحات مختصر برای هر عکس و اسلاید را میتوانید در این مکان قرار دهید.

شکوائیه

» شکوائیه

  فرم خام ...
مطلب بیشتر

معرفی حقوق اقتصادی

» معرفی حقوق اقتصادی

حقوق و اقتصاد ، دو شاخه مستقل و مهم علوم اجتماعی هستند. این دو دانش بشری ، علی رغم برخورداری از استقلال ، برای دستیابی به اهداف مشترک خود،همواره به یکدیگر نیازمند و ...
مطلب بیشتر

دادخواستهای حقوقی

» دادخواستهای حقوقی

  فرم دادخواست خام به دادگاه عمومی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ملک دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام دادخواست ...
مطلب بیشتر

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

» سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی چیست؟ افراد در گفتگوها از خرید و فروش و مالکیت سرقفلی سخن می گویند . در موقع محاسبه و ارزیابی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی ، سرقفلی به عنوان یکی از اقلام دارایی ...
مطلب بیشتر

انتقال مال غیر،مبتنی بر شرط فسخ در مبایعه‌نامه

» انتقال مال غیر،مبتنی بر شرط فسخ در مبایعه‌نامه

انتقال مال غیر،مبتنی بر شرط فسخ در مبایعه‌نامه خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۸/۱/۸۷ آقای م.ش. وکالتاً از طرف آقای ق.س. به دادسرای عمومی تبریز علیه ی.الف. و ج.الف. به ...
مطلب بیشتر

تأثیر مالکیت در اثبات بزه انتقال مال غیر

» تأثیر مالکیت در اثبات بزه انتقال مال غیر

تأثیر مالکیت در اثبات بزه انتقال مال غیر رای بدوی در خصوص اتهام ی. فاقد مشخصات تکمیلی دیگر، آزاد به علت عدم دسترسی به وی، دایر بر انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست ...
مطلب بیشتر

تخلیه ملک استیجاری به دلیل نیاز شخصی

» تخلیه ملک استیجاری به دلیل نیاز شخصی

تخلیه ملک استیجاری به دلیل نیاز شخصی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان الف.س. با وکالت غ.س. به‌طرفیت ط.ج. با وکالت م.ع. به خواسته تخلیه و مطالبه خسارت دادرسی به استناد ...
مطلب بیشتر

اثر انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

» اثر انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

 اثر انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی رای بدوی در خصوص‌ دعوی ‌(ع. ‌الف. ب.)‌ فرزند (ع.)‌ با وکالت ‌(ر.الف.) و (س. ح.‌ م. م. ع.)‌ به ‌طرفیت‌: ۱- (ح.‌ ص.‌ الف.) باوکالت‌ ...
مطلب بیشتر

خواهان در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

» خواهان در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

خواهان در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر رای بدوی در‌خصوص دادخواست خواهان‌ها آقایان ع.ب. و الف.ت. و... با وکالت آقای م.ح. به‌طرفیت خواندگان خانم ه. و آقایان ن. و ه. ...
مطلب بیشتر

عدم استحقاق سرقفلی مستأجر بدلیل تغییر شغل

» عدم استحقاق سرقفلی مستأجر بدلیل تغییر شغل

عدم استحقاق سرقفلی مستأجر بدلیل تغییر شغل رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان‌ها ،آقایان ۱ـم. و ۲ـع.د. فرزندان ر. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقایان س.ط. و ج.ی. خوانده ...
مطلب بیشتر

قالب وردپرس