طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست و چرا انتخاب می گردد ؟ طلاق توافقی به این معناست که زن و مرد هر دو طلاق را می خواهند و علاوه بر این ، زوجین در امور مالی از جمله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل – حضانت فرزندان مشترک – نحوه ملاقات با فرزندان مشترک و سایر موارد از …

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی موجبات دادخواست بر اساس ماده 22 قانون ثبت ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک …

وکیل

وکیل وکیل کسی است که به موجب قرارداد وکالت ، نماینده شخص دیگری در انجام عمل حقوقی می گردد. عقد وکالت ، اذنی است و وکـیل از طرف موکل دارای اذن می گردد تا بتواند در مورد وکالت ، تصرف نماید. بنابراین هر زمان که موکل از اذن خود رجوع کند می تواند به قرارداد …

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی ،خدمت حقوقی است که از طریق آن می توان با صرف کمترین هزینه، راهکار قانونی خود را دریافت کنید. بر این امر آگاهیم بسیاری از عزیزان،توانایی گرفتن وکیل ندارند . بر این اساس،آمادگی است با  ارائه مشاوره حقوقی ، جلسات دادگاه شما تسهیل گردد. این خدمات می تواند شامل هر یک از موارد …

اجرت المثل ایام زوجیت

مستند قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ، تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی است. مطابق این تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت ‌المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت …

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث به دو شیوه قابل طرح است : 1-اعـتراض ثالـث به حکم 2-اعـتراض ثالـث به عملیات اجرائی اعتراض ثالث به حکم دادگاه مطابق ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی ، اگر در خصوص دعوایی ، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی …

امتناع از تحویل فرزند

مجازات جرم امتناع از تحویل فرزند هرگاه یکی از زوجین که حضانت طفل را بر عهده دارد از تحویل طفل به همسر سابقش برای ملاقات طفل امتناع نماید، عملش مشمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی می باشد و به مجازات از سه ماه تا‌ شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و …

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه به علل مختلفی می تواند مطرح شود ؛ برگزیده ای از چکیده آراء مرتبط با آنها معرفی می گردد ؛ طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج محکومیت کیفری زوج قبل از ازدواج چکیده رأی : در تحقق شرط وکالت به دلیل محکومیت کیفری زوج ؛ مهم این است که صدور حکم …

استرداد طفل

خودداری از استرداد طفل مشترک توسط یکی از والدین مستند عدم استرداد طفل ، ماده 632 قانون مجازت اسلامی مصوب سال 75 می باشد. به موجب این ماده : اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند ، به مجازات حبس …

منابع حقوق شرکتهای تجاری

قانون تجارت مصوب 1311 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قانون شرکتهای تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310 قانون اجاره ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی قانون استفاده از خدمات تخصصی …

انحلال شرکت

عوامل انحلال شرکتها عوامل انحلال شرکت های اشخاص عوامل انحلال شرکت های اشخاص در مواد 136 ، 161 و 189 قانون تجارت آمده است که شامل موارد زیر می باشد :   1-اتمام موضوع فعالیت شرکت : در صورتیکه شرکت برای موضوع معینی تشکیل شده باشد و آن موضوع به اتمام برسد ، شرکت منحل …

بازرسی در شرکتها

هدف از بازرسی در شرکتها یک هدف از بازرسی در شرکتها ، نظارت بر علکرد مدیران شرکت است. شرکای شرکت ، مدیریت شرکت را به یک یا چند مدیر می سپارند که آنها شرکت را مدیریت نمایند. یک بازوی نظارتی نیاز هست که بر کار مدیران نظارت کند و مواظب عملکرد آنها باشد و گزارش …

تصمیم گیری و مدیریت در شرکتها

تصمیم گیری در شرکتها تصمیم گیری در شرکتها با توجه به نوع شرکت متفاوت می باشد که در ادامه به بیان مختصر آنها می پردازم. نحوه تصمیم گیری در شرکتهای سهامی تصمیم گیری در شرکتهای سهامی در خصوص موضوعات کلان و جزئی متفاوت می باشد .تصمیمات کلان و استراتژیک در شرکتهای سهامی با حضور سهامداران …

تشکیل شرکتهای تجاری

شرایط تشکیل شرکتهای تجاری تشکیل شرکتهای تجاری دارای یک سری مقررات عمومی هستند که در همه شرکتها یکسان است . این مقررات مشتمل بر :  “قرارداد شرکت” که تابع قواعد عمومی انعقاد قراردادها و الزامات قانون تجارت است ، “آورده شرکاء” و “ثبت شرکت” می باشد . همچنین هر یک از شرکتها دارای شرایط تشکیل …

شرکت تجاری

شرکت تجاری چیست ؟ شرکت تجاری نهادی است که دو یا چند شخص طی قراردادی (اساسنامه یا شرکتنامه) با تجمیع سرمایه های خود به فعالیت مشخصی می پردازند و در نهایت سود آنرا بین خود تقسیم می کنند . این نهاد پس از تشکیل و ثبت در اداره ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقی می گردد …

ملاقات با فرزند

حق ملاقات با فرزند توسط والدین طبق ماده 1174 قانون مدنی ، در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ، پدر و مادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات با فرزند خود را دارد . …

حضانت

حضانت حضانت در فقه به معنای نگاهداری، پرورش و تربیت کودکان می‌باشد. به تعریف علمای حقوق ، به معنای نگاهداشتن طفل ، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج است است ، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است .  بنابراین ناظر به حمایت جسمی از …

طلاق توافقی و مهریه

چکیده آراء طلاق توافقی و مهریه     رابطه میان بذل مهریه از سوی زوجه و طلاق خلع   چکیده رأی: صرف بخشش مهریه از سوی زوجه از موجبات طلاق خلع نیست، مگر اینکه مرد نیز با قبول مابذل، موافقت خود را با طلاق اعلام کند.     نمونه آراء طلاق توافقی و مهریه   …

وکیل دعاوی ملکی

تأیید فسخ قرارداد

موجبات دادخواست تأیید فسخ قرارداد اگر به موجب یکی از خیارات قانونی و یا به موجب شرط ضمن عقد، برای طرفین قرارداد یا یکی از آنها، حق فسخ ایجاد گردد ، کسی که شرط به نفع او شده است می تواند حق خود را اجرا نماید و اقدام به فسخ قرارداد نماید و در صورت …

انتقال به غیر در قانون 76

انتقال عین مستأجره به غیر در قانون 76   چکیده (انتقال به غیر در قانون 76) : در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 76، مستأجر رأساً حق الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه را ندارد و در صورتی که حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد، وی می‌تواند …

خوانده دعوای تخلیه

خوانده دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر   چکیده: دعوای فسخ قرارداد اجاره به علت انتقال به غیر ، باید به طرفیت مستأجر و منتقل‬ الیه جدید باشد وگرنه محکوم به رد است.       رای بدوی 1 (خوانده دعوای تخلیه) در خصوص دعوی …  به طرفیت ورثه مرحوم الف.ش. به اسامی… .با …

انتقال به غیر

مفهوم انتقال به غیر در سرقفلی     چکیده: مفهوم انتقال به غیر این است که عین مستأجره عملاً از تصرف و اختیار مستأجر سابق خارج و در تصرف شخص ثالث قرار گیرد.       رای بدوی (در خصوص مفهوم انتقال به غیر) در مورد دعوی … به‌ طرفیت شرکت الف. و آقای م.م. …

بیمه بیکاری

خوانده در دعوای بیمه بیکاری  چکیده: پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوجه اداره کار است نه سازمان تأمین اجتماعی. رای دیوان عدالت اداری ما حصل خواسته شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران مطالبه مقرره بیمه بیکاری است. نظر به محتویات پرونده و اینکه وفق مقررات قانونی بیمه بیکاری، معرفی کارگر برای برقراری بیمه بی کاری …

فسخ قرارداد کار

1-فسخ قرارداد کار دائم   چکیده : دائمی بودن قرارداد کار، مانع از فسخ آن در صورت قصور کارگر و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی موضوع صدر ماده 27 نمی‌شود.   مستندات : ماده 27 قانون کار     رای بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و …