طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست و چرا انتخاب می گردد ؟ طلاق توافقی به این معناست که زن و مرد هر دو طلاق را می خواهند و علاوه بر این ، زوجین در امور مالی از جمله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل – حضانت فرزندان مشترک – نحوه ملاقات با فرزندان مشترک و سایر موارد از …

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی موجبات دادخواست بر اساس ماده 22 قانون ثبت ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک …

وکیل

وکیل وکیل کسی است که به موجب قرارداد وکالت ، نماینده شخص دیگری در انجام عمل حقوقی می گردد. عقد وکالت ، اذنی است و وکـیل از طرف موکل دارای اذن می گردد تا بتواند در مورد وکالت ، تصرف نماید. بنابراین هر زمان که موکل از اذن خود رجوع کند می تواند به قرارداد …

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی ،خدمت حقوقی است که از طریق آن می توان با صرف کمترین هزینه، راهکار قانونی خود را دریافت کنید. بر این امر آگاهیم بسیاری از عزیزان،توانایی گرفتن وکیل ندارند . بر این اساس،آمادگی است با  ارائه مشاوره حقوقی ، جلسات دادگاه شما تسهیل گردد. این خدمات می تواند شامل هر یک از موارد …

طرق اثبات زوجیت

اقرار به زوجیت ، محمول بر زوجیت دائم است و عدم تعیین مهریه نیز قرینه ای بر اثبات زوجیت دائم است.   خلاصه جریان پرونده در دادگاه بدوی و تجدید نظر در خصوص اثبات زوجیت نمونه رأی بدوی و تجدید نظر در خصوص اثبات زوجیت خانم ح.ن. به طرفیت آقای م.ض. دادخواستی به خواسته ثبت …

تقسیم مشاعات

حدود اعتبار توافق بر تقسیم مشاعات مطابق ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها ، تقسیم مشاعات توسط مالکان یک ساختمان ، جزء قوانین آمره بوده و نمی توان بر خلاف آن توافق کرد .   نمونه رأی دادگاه بدوی در خصوص تقسیم مشاعات در خصوص دعوای خانم ف. د. به طرفیت آقای م. …

نمونه آراء تقسیم ترکه

چکیده نمونه آراء تقسیم ترکه چکیده 1 از نمونه آراء تقسیم ترکه ، در خصوص صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه غیر منقول دارای سابقه ثبتی  : تقسیم ترکه حتی در صورت منحصر بودن به یک یا چند مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باید در دادگاه به عمل آید و از صلاحیت واحد ثبتی …

مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه در مورد چک مشمول مرور زمان

چنانچه چک با مضی زمانی تعریف شده در قانون تجارت ، مشمول مرور زمان شود به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردد بنابراین مبدأ زمانی محاسبه خسارات تأخیر تأدیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید.   نمونه رأی در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک مشمول مرور زمان …

مواد قانون امور حسبی تقسیم ترکه

مواد قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه ماده 300 – در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌ توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند. ماده 301 – ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌ …

موادی از قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه

مواد قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه ماده 589 قانون مدنی – هر شریک‌ المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. ماده 590 قانون مدنی – در صورتی که …

تقسیم ترکه چیست ؟

تقسیم ترکه چیست ؟ چه شرایط و مراحلی دارد ؟ ترکه چیست ؟ ترکه در اصطلاح حقوقی به “دارایی” به جا مانده از متوفی گفته می شود که خالص و تصفیه شده نیست . به این معنا که شامل طلبها و دیون متوفی می باشد . از آنجائیکه در حقوق ایران ، دیون به ترکه …

وکیل حقوقی خوب

  وکیل حقوقی خوب چه خصوصیاتی دارد ؟ 1-بررسی دقیق پرونده و انتخاب بهترین راه حل : یک وکیل حقوقی خوب  قبل از قبول پرونده، ابتدا راجع به جریان پرونده مفصلاً با موکل صحبت می کند ، تمامی زوایای آنرا تا انتها بررسی و پیش بینی می کند ، تمامی اسناد و مدارک و دلائل …

اجرت المثل ایام زوجیت

مستند قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ، تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی است. مطابق این تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت ‌المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت …

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث به دو شیوه قابل طرح است : 1-اعـتراض ثالـث به حکم 2-اعـتراض ثالـث به عملیات اجرائی اعتراض ثالث به حکم دادگاه مطابق ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی ، اگر در خصوص دعوایی ، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی …

امتناع از تحویل فرزند

مجازات جرم امتناع از تحویل فرزند هرگاه یکی از زوجین که حضانت طفل را بر عهده دارد از تحویل طفل به همسر سابقش برای ملاقات طفل امتناع نماید، عملش مشمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی می باشد و به مجازات از سه ماه تا‌ شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و …

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه به علل مختلفی می تواند مطرح شود ؛ برگزیده ای از چکیده آراء مرتبط با آنها معرفی می گردد ؛ طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج محکومیت کیفری زوج قبل از ازدواج چکیده رأی : در تحقق شرط وکالت به دلیل محکومیت کیفری زوج ؛ مهم این است که صدور حکم …

استرداد طفل

خودداری از استرداد طفل مشترک توسط یکی از والدین مستند عدم استرداد طفل ، ماده 632 قانون مجازت اسلامی مصوب سال 75 می باشد. به موجب این ماده : اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند ، به مجازات حبس …

منابع حقوق شرکتهای تجاری

قانون تجارت مصوب 1311 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قانون شرکتهای تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310 قانون اجاره ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی قانون استفاده از خدمات تخصصی …

انحلال شرکت

عوامل انحلال شرکتها عوامل انحلال شرکت های اشخاص عوامل انحلال شرکت های اشخاص در مواد 136 ، 161 و 189 قانون تجارت آمده است که شامل موارد زیر می باشد :   1-اتمام موضوع فعالیت شرکت : در صورتیکه شرکت برای موضوع معینی تشکیل شده باشد و آن موضوع به اتمام برسد ، شرکت منحل …

بازرسی در شرکتها

هدف از بازرسی در شرکتها یک هدف از بازرسی در شرکتها ، نظارت بر علکرد مدیران شرکت است. شرکای شرکت ، مدیریت شرکت را به یک یا چند مدیر می سپارند که آنها شرکت را مدیریت نمایند. یک بازوی نظارتی نیاز هست که بر کار مدیران نظارت کند و مواظب عملکرد آنها باشد و گزارش …

تصمیم گیری و مدیریت در شرکتها

تصمیم گیری در شرکتها تصمیم گیری در شرکتها با توجه به نوع شرکت متفاوت می باشد که در ادامه به بیان مختصر آنها می پردازم. نحوه تصمیم گیری در شرکتهای سهامی تصمیم گیری در شرکتهای سهامی در خصوص موضوعات کلان و جزئی متفاوت می باشد .تصمیمات کلان و استراتژیک در شرکتهای سهامی با حضور سهامداران …

تشکیل شرکتهای تجاری

شرایط تشکیل شرکتهای تجاری تشکیل شرکتهای تجاری دارای یک سری مقررات عمومی هستند که در همه شرکتها یکسان است . این مقررات مشتمل بر :  “قرارداد شرکت” که تابع قواعد عمومی انعقاد قراردادها و الزامات قانون تجارت است ، “آورده شرکاء” و “ثبت شرکت” می باشد . همچنین هر یک از شرکتها دارای شرایط تشکیل …

شرکت تجاری

شرکت تجاری چیست ؟ شرکت تجاری نهادی است که دو یا چند شخص طی قراردادی (اساسنامه یا شرکتنامه) با تجمیع سرمایه های خود به فعالیت مشخصی می پردازند و در نهایت سود آنرا بین خود تقسیم می کنند . این نهاد پس از تشکیل و ثبت در اداره ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقی می گردد …

ملاقات با فرزند

حق ملاقات با فرزند توسط والدین طبق ماده 1174 قانون مدنی ، در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ، پدر و مادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات با فرزند خود را دارد . …