سرقفلی

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

افراد در گفتگوها از خرید و فروش و مالکیت سرقفلی سخن می گویند.

در موقع محاسبه و ارزیابی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی،سرقفلی به عنوان یکی از اقلام دارایی به حساب می آید.

سرقفلی از عرف و عمل مردم وارد قوانین شده است . به این معنا که رسم و رسوم تجار و بازرگانان و قراردادها و توافقات آنها ، وضع قوانین آنرا ضروری نمود.

سرقفلی در فرهنگ معین چنین تعریف شده است : “حقی است که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت ، جمع آوری مشتری و غیره”. این تعریف معنا و مفهوم مردم از حق سرقفلی است که شباهت به حق دیگری به نام حق کسب و پیشه و تجارت دارد و سابقه آن به قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ برمی گردد.

در پاسخ به اینکه سرقفلی چیست؟، نظرات مختلفی ارائه شده که هیچیک کامل و جامع نیست .

در تعریفی از یکی از اساتید برجسته حقوق ، “سرقفلی” چنین بیان شده است : وجهی است که مالک ملک تجاری ، در آغاز علاوه بر اجاره ماهانه از مستأجر دریافت می کند تا محل را به او اجاره دهد یا مستأجری که حق انتقال به غیر را دارد و حق سرقفلی را نیز به مالک پرداخته است ، در قبال این انتقال منافع ، به مستأجر دست دوم و الی آخر دریافت می کند.

برداشت عرف و  مردم و تجار از حق سرقفلی،  متفاوت از برداشت قانونگذار است .

معنا و مفهوم مردم از حق سرقفلی ، شباهت به حق دیگری به نام حق کسب و پیشه تجارت دارد .

محل اختلاف مردم و تجار نیز ، در خصوص مفهوم عرفی آن است .

تعریف حق کسب و پیشه و تجارت :

حقی است که بازرگان،نسبت به محلی به واسطه تقدم در اجاره،شهرت در کسبی، جمع آوری مشتری،کیفیت محل کسب و … پیدا می کند. بنابراین بر خلاف سرقفلی که مستأجر ، در ابتدای اجاره پولی را به مالکی می پردازد ، در حق کسب و پیشه و تجارت نه تنها مستأجر مبلغی را پرداخت نمی کند بلکه در زمان تخلیه ، حقی برای او نسبت به ملک تجاری ایجاد می شود که مالک مکلف به پرداخت آن تحت عنوان حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر است . 

والا موجر یا مالک سرقفلی ، حق تخلیه ملک را ندارد.

زیرا در قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ ، تعیین مدت در قرارداد اجاره معنی ندارد.

قرارداد اجاره بر اساس قانون سال ۵۶ یک قرارداد دائمی محسوب می شود حتی اگر مدت گذاشته باشند.

تخلیه ملک هم با موانعی روبروست و موجر با وجود اتمام مدت قرارداد،حق تخلیه ملک استیجاری را ندارد.

مگر به عللی که در قانون تعریف شده که هر یک از آنها نیز دارای ماهیت و شرایط خاصی هستند. 

مانند: انتقال به غیر بدون اجازه مالک ، تغییر شغل ، تعمیرات اساسی ، گرفتن شریک و …

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

سرقفلی