وکیل پایه یک دادگستری تهران

وکیل پایه یک دادگستری خانم در شمال غرب تهران – حقوقی ، کیفری و خانواده .
شناسه: 69 زمان: 8 آوریل 2018 - 16:04

نمونه آراء خانواده

نمونه آراء خانواده

1-عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق

2-اثر عدم تمکین زن بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد

3-اثبات خوف ضرر جانی زوجه

4-تعدیل تقیسط مهریه

5-رجوع از هبه از طرف زوج

6- طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج

7-طلاق به درخواست زوجه – قرینه های اثبات کننده عسر و حرج زوجه

8-اثبات زوجیت