وکیل خانواده

۱-طلاق توافقی

۲-طلاق از طرف مرد

۲-طلاق از طرف زن

۳-تمکین

۴-استرداد جهیزیه

۵-نفقه

۶-عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق

۷-اثر عدم تمکین زن بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد

۸-اثبات خوف ضرر جانی زوجه

۹-فسخ نکاح

 

 

اصطلاحات دادخواستهای خانواده در فقه

طلاق

رجوع در طلاق

مهریه

تمکین

اعسار

حضانت

 

درباره وکیل خانواده