وکیل خانواده

عناوین دعاوی خانواده

۱-طلاق توافقی

۲-طلاق از طرف مرد

۲-طلاق از طرف زن

۳-تمکین

۴-استرداد جهیزیه

۵-نفقه

۶-عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق

۷-اثر عدم تمکین زن بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد

۸-اثبات خوف ضرر جانی زوجه

۹-فسخ نکاح

۱۰-طلاق توافقی و مهریه

۱۱-حق ملاقات با فرزند

۱۲-حضانت فرزندان

۱۳-استرداد طفل

۱۴-الزام به تحویل طفل

۱۴-اجرت المثل ایام زوجیت

۱۵-اثبات رجوع

۱۶-مطالبه مهریه

۱۷-اعسار

 

درباره وکیل خانواده

وکیل خانواده

تماس با وکیل خانواده