وکیل خانواده

وکیل خانواده

خانواده 300x182 - وکیل خانواده

۱-طلاق از طرف مرد

۲-طلاق از طرف زن

۳-تمکین

۴-استرداد جهیزیه

۵-نفقه

۶-عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق

۷-اثر عدم تمکین زن بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد

۸-اثبات خوف ضرر جانی زوجه

درباره وکیل