دعاوی خانواده بر خلاف ظاهر ساده آن ، گاهی نیازمند داشتن یک وکیل خانواده متخصص می باشد.

وکالت ، شغلی دانش بنیان است و بهترین وکیل خانواده ناگزیر است در مسیر احقاق حق موکل خود و موفقیت در پرونده ، تسلط  کامل بر قوانین و مقررات و نظریات فقهی و حقوقی در حوزه دعاوی خانواده داشته باشد . چرا که احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند باشد و در راستای همین امر ، صدور حکم بر مبنای استدلالات صحیح حقوقی و مستندات قانونی لازم می باشد .

چه بسا گاهی حکمی از دادگاه بدوی توسط اشخاص عادی اخذ گردد ولیکن به دلیل اینکه به صورت صحیح صادر نشده ، در مراجع عالی تر قضائی نقض گردد و موجبات از دست رفتن زمان ، هزینه و حق افراد گردد . در اینجاست که لزوم وجود یک وکیل خانواده مجرب در پرونده مشخص می گردد . بخصوص اینکه دادگاه ها در زمان محدود خود با حجم انبوه پرونده ها مواجه هستند و حضور یک وکیل خانواده خوب ، مساعدت به دستگاه قضائی نیز محسوب می گردد.

 

فهرستی از دعاوی خانواده :

۱-طلاق توافقی

۲-طلاق از طرف مرد

۲-طلاق از طرف زن

۳-تمکین

۴-استرداد جهیزیه

۵-نفقه

۶-عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق

۷-اثر عدم تمکین زن بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد

۸-اثبات خوف ضرر جانی زوجه

۹-فسخ نکاح

۱۰-طلاق توافقی و مهریه

۱۱-حق ملاقات با فرزند

۱۲-حضانت فرزندان

۱۳-استرداد طفل

۱۴-الزام به تحویل طفل

۱۴-اجرت المثل ایام زندگی مشترک

۱۵-اثبات رجوع

۱۶-مطالبه مهریه

۱۷-اعسار

۱۸-جرم عدم استرداد فرزند مشترک

 

وکیل خانواده در دعاوی کیفری

نقض حقوق و تکالیفی که اعضاء خانواده در برابر یکدیگر بر عهده دارند ، گاهی موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها نیز می گردد . بهترین وکیل خانواده علاوه بر تسلط بر جنبه حقوقی دعاوی خانواده ، بر جنبه عمومی آن که شامل جرایم و مجازاتها می گردد نیز تسلط دارد . چرا که این دو از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و مطلع نمودن مردم از جنبه کیفری آن ، گاهی موجب تغییر اساسی در تصمیم گیری و رفتار آنها می گردد.

برخی از جنبه های کیفری که در دعاوی خانواده شامل موارد زیر است :

 

۱-جرم ترک انفاق 

هرکس با داشتن توانائی مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد، یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب ‌النفقه خودداری نماید به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود .

امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات ترک انفاق می باشد.

بلحاظ ارتباط دعاوی خانواده با جنبه کیفری آنها ، معمولاً  افراد برای انتخاب وکیل در جنبه های کیفری آنها هم ، وکیل خانواده را انتخاب می کنند .

 

۲-جرم امتناع از انجام تکالیف مربوط به حضانت اطفال در دعاوی خانواده :

هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری ، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه ۸ و درصورت تکرار ، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌ شود .

بلحاظ حقوقی نیز وکیل خانواده می تواند ، در صورت اثبات امتناع از انجام تکالیف مربوط به حضانت از سوی شخصی که حضانت با اوست ، از دادگاه درخواست نماید که نسبت به واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر در صورت مصلحت طفل ، اتخاذ تصمیم گردد.

 

۳-انکار یا ادعای زوجیت :

هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی ‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه ۶ و یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود .

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

 

۴-جرم فرار از دین در دعاوی خانواده  :

انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می ‌شود و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ‌به از محل آن پرداخت خواهد شد .

 

 ۴-فریب در ازدواج (تدلیس) :

چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت ‌اجتماعی، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع گردد ، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال ‌محکوم می‌گردد.

دعاوی کیفری دیگری نیز در حوزه دعاوی خانواده مطرح می گردد که از جمله آنها : جرم عدم ثبت ازدواج ، طلاق ، فسخ نکاح و رجوع ، جرم ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق ، عدم استرداد طفل می باشد که وکیل خانواده در حوزه این موارد نیز فعالیت می کند .

 

مشاوره : حضوری با تعیین وقت قبلی.

مشاوره تلفنی چند دقیقه هم مقدور نمی باشد.

قبول وکالت در کلیه دعاوی خانواده 

حضور : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

وکیل خانواده