وکیل پایه یک دادگستری تهران

وکیل پایه یک دادگستری خانم در شمال غرب تهران – حقوقی ، کیفری و خانواده .
شناسه: 39 زمان: 8 آوریل 2018 - 15:04

درباره ما

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل خانم زهرا ابراهیمی به شماره پروانه وکالت ۱۸۳۲۰ ، دارای کارشناسی حقوق قضائی و نیز دو کارشناسی ارشد حقوق با گرایشهای حقوق خصوصی و حقوق اقتصادی از دانشگاه دولتی علامه طباطبائی .

دریافت پروانه وکالت در حوزه قضائی تهران در سال 1390 .

وکالت و مشاوره حقوقی ، در زمینه های مختلف حقوقی ، ملکی ، خانوادگی و کیفری از سال 90 تاکنون . 

 

سوابق برخی از پرونده ها :

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

الزام به پرداخت خسارات وجه التزام قراردادی

تأیید و اثبات وقوع بیع

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

الزام به فک رهن

فسخ معامله

ابطال معامله

ابطال سند رسمی

ابطال وقف نامه رسمی

مطالبه وجه چک و سفته

اعسار از پرداخت محکوم به

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

الزام به فک پلاک خودرو

مطالبه ودیعه اجاره بهاء

تخلیه ملک

خلع ید

قلع و قمع

تقسیم ترکه

ابطال سند رسمی ملک

ابطال اجرائیه

اعتراض ثالث به عملیات اجرائی

اثبات حیله و تقلب

 

سوابقی از پرونده های خانوادگی :

طلاق توافقی

طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف زن

مهریه

اعسار

اجرت المثل ایام زوجیت

نفقه

تمکین

استرداد جهیزیه

حضانت 

ملاقات با فرزندان

اثبات رجوع

اثبات زوجیت

فسخ نکاح

حضانت 

ملاقات با فرزندان

استرداد طفل

الزام به بذل مدت متعه

 

سوابقی از پرونده های کیفری :

چک از طرف شاکی و متهم

کلاهبرداری

انتقال مال غیر

خیانت در امانت

جعل و استفاده از سند مجعول

مزاحمت ملکی

تصرف عدوانی

ترک انفاق

ممانعت از حق

توقیف غیر قانونی

توهین

تهدید

مزاحمت تلفنی و شبکه های اجتماعی

مطالبه دیه در اثر صدمه بدنی غیر عمد

مطالبه دیه در جرائم عمدی

معامله به قصد فرار از دین

ضرب و شتم عمدی

ورود به عنف به منزل دیگری

تخریب