وکیل متخصص امور ملکی

وکیل متخصص امور ملکی دعاوی سرقفلی و تخلیه   1-تخلیه به جهت تغییر شغل – وکیل متخصص امور ملکی در قراردادهای اجاره محل های دارای حق کسب و پیشه و تجارت که مشمول قانون سال 56 می باشد، ، هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضایت موجر شغل …

وکیل

وکیل وکیل کسی است که به موجب قرارداد وکالت ، نماینده شخص دیگری در انجام عمل حقوقی می گردد. عقد وکالت ، اذنی است و وکـیل از طرف موکل دارای اذن می گردد تا بتواند در مورد وکالت ، تصرف نماید. بنابراین هر زمان که موکل از اذن خود رجوع کند می تواند به قرارداد …

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی ،خدمت حقوقی است که از طریق آن می توان با صرف کمترین هزینه، راهکار قانونی خود را دریافت کنید. بر این امر آگاهیم بسیاری از عزیزان،توانایی گرفتن وکیل ندارند . بر این اساس،آمادگی است با  ارائه مشاوره حقوقی ، جلسات دادگاه شما تسهیل گردد. این خدمات می تواند شامل هر یک از موارد …

نمونه رأی حقوقی

تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

رای بدوی(تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت) موضوع رأی : (تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت) در خصوص دادخواست تقدیمی ب.ح. با وکالت آقای م.ض. به طرفیت 1ـ الف. 2ـ م. 3ـ ن. 4ـ ف. 5ـ ح. شهرت همگی ع. 6ـ ف.ب. 7ـ ص.م. 8ـ ح.م. 9 …