نمونه آراء تقسیم ترکه

چکیده نمونه آراء تقسیم ترکه چکیده 1 از نمونه آراء تقسیم ترکه ، در خصوص صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه غیر منقول دارای سابقه ثبتی  : تقسیم ترکه حتی در صورت منحصر بودن به یک یا چند مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باید در دادگاه به عمل آید و از صلاحیت واحد ثبتی …

مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه در مورد چک مشمول مرور زمان

چنانچه چک با مضی زمانی تعریف شده در قانون تجارت ، مشمول مرور زمان شود به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردد بنابراین مبدأ زمانی محاسبه خسارات تأخیر تأدیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید.   نمونه رأی در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک مشمول مرور زمان …

مواد قانون امور حسبی تقسیم ترکه

مواد قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه ماده 300 – در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌ توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند. ماده 301 – ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌ …

موادی از قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه

مواد قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه ماده 589 قانون مدنی – هر شریک‌ المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. ماده 590 قانون مدنی – در صورتی که …

تقسیم ترکه چیست ؟

تقسیم ترکه چیست ؟ چه شرایط و مراحلی دارد ؟ ترکه چیست ؟ ترکه در اصطلاح حقوقی به “دارایی” به جا مانده از متوفی گفته می شود که خالص و تصفیه شده نیست . به این معنا که شامل طلبها و دیون متوفی می باشد . از آنجائیکه در حقوق ایران ، دیون به ترکه …

وکیل حقوقی خوب

  وکیل حقوقی خوب چه خصوصیاتی دارد ؟ 1-بررسی دقیق پرونده و انتخاب بهترین راه حل : یک وکیل حقوقی خوب  قبل از قبول پرونده، ابتدا راجع به جریان پرونده مفصلاً با موکل صحبت می کند ، تمامی زوایای آنرا تا انتها بررسی و پیش بینی می کند ، تمامی اسناد و مدارک و دلائل …

وکیل متخصص امور ملکی

وکیل متخصص امور ملکی دعاوی سرقفلی و تخلیه   1-تخلیه به جهت تغییر شغل – وکیل متخصص امور ملکی در قراردادهای اجاره محل های دارای حق کسب و پیشه و تجارت که مشمول قانون سال 56 می باشد، ، هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضایت موجر شغل …

وکیل

وکیل وکیل کسی است که به موجب قرارداد وکالت ، نماینده شخص دیگری در انجام عمل حقوقی می گردد. عقد وکالت ، اذنی است و وکـیل از طرف موکل دارای اذن می گردد تا بتواند در مورد وکالت ، تصرف نماید. بنابراین هر زمان که موکل از اذن خود رجوع کند می تواند به قرارداد …

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی ،خدمت حقوقی است که از طریق آن می توان با صرف کمترین هزینه، راهکار قانونی خود را دریافت کنید. بر این امر آگاهیم بسیاری از عزیزان،توانایی گرفتن وکیل ندارند . بر این اساس،آمادگی است با  ارائه مشاوره حقوقی ، جلسات دادگاه شما تسهیل گردد. این خدمات می تواند شامل هر یک از موارد …

نمونه رأی حقوقی

تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

رای بدوی(تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت) موضوع رأی : (تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت) در خصوص دادخواست تقدیمی ب.ح. با وکالت آقای م.ض. به طرفیت 1ـ الف. 2ـ م. 3ـ ن. 4ـ ف. 5ـ ح. شهرت همگی ع. 6ـ ف.ب. 7ـ ص.م. 8ـ ح.م. 9 …