وکیل دعاوی ملکی

تأیید فسخ قرارداد

موجبات دادخواست تأیید فسخ قرارداد اگر به موجب یکی از خیارات قانونی و یا به موجب شرط ضمن عقد، برای طرفین قرارداد یا یکی از آنها، حق فسخ ایجاد گردد ، کسی که شرط به نفع او شده است می تواند حق خود را اجرا نماید و اقدام به فسخ قرارداد نماید و در صورت …

وکیل دعاوی ملکی

وکیل دعاوی ملکی دعاوی ملکی به مجموعه ای از دعاوی حقوقی مربوط به املاک گفته می شود که در آن حقی از حقوق  مربوط به مالکیت یا منافع اموال غیر منقول از جمله  خانه ، آپارتمان ، زمین ، باغ  مورد نزاع است یا آثار حق اثبات شده مورد مطالبه قرار می گیرد تا جنبه …

وکیل دعاوی ملکی

تأیید و اثبات وقوع بیع

موجبات دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع مطابق ماده 339 قانون مدنی ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . بنابراین برای ایجاد مالکیت در حقوق ایران ، نیاز به هیچ گونه تشریفات و یا حتی پرداخت ثمن نیز نمی …

وکیل دعاوی ملکی

دعوی اثبات مالکیت

موجبات دادخواست در دعوی اثبات مالکیت دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می کند که با مقررات مربوطه در تعارض است. مطابق ماده 22 قانون ثبت ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد …

وکیل دعاوی ملکی

الزام به اخذ پایان کار

موجبات داخواست الزام به اخذ پایان کار پایان کار ساختمان چیست ؟ پروانه ساختمان و گواهی پایان کار از مهمترین مجوز‌های ضروری برای ساخت و ساز و انتقال ساختمان هستند پروانه ساختمان ، مجوز اصلی برای شروع ساخت و ساز است .  پس از اتمام عملیات ساختمانی،در صورتیکه ساختمان ، مورد تایید شهرداری باشد و …

وکیل دعاوی ملکی

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

موجبات دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی   صورتمجلس تفکیکی چیست ؟ پس از آنکه آپارتمانی ساخته شد ، مالکیت همه قطعات آن ، بصورت مشاع می باشد . برای اینکه بتوان برای هر واحد بصورت جداگانه سند اخذ نمود ، لازم است مشخصات هر یک از واحدها و قسمتهای دیگر شامل پارکینگ و انباری …

وکیل دعاوی ملکی

الزام به فک رهن

مبنای حقوقی دادخواست الزام به فک رهن الف – ممکن است شخصی ملک خود را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است ، در رهن قرار داده باشد. در مواردی که شخص وام گیرنده که اصطلاحاً به وی راهن گفته می شود ، تمامی اقساط و بدهی خود …

وکیل دعاوی ملکی

دعوای خلع ید

مبنای حقوقی دادخواست در دعوای خلع ید اگر ملکی اعم از زمین،خانه،آپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است بصورت غیرقانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد،کسی که سند مالکیت به نام اوست،می تواند برای تخلیه ملک،دعوای خلع ید مطرح کند. همچنین اگر ملک مشاعی در تصرف برخی از مالکین باشد،سایر مالکین می توانند …

وکیل دعاوی ملکی

دستور فروش ملک مشاع

مبنای حقوقی دادخواست دستور فروش ملک مشاع برای بررسی تقاضای فروش ملک مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوی فروش مال مال مشاع توجه داشته باشیم.  پس از آنکه گواهی عدم افراز از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد،هر یک از مالکین مشاعی می …

وکیل دعاوی ملکی

الزام به رفع تصرف عدوانی

مبنای حقوقی دادخواست (الزام به رفع تصرف عدوانی) ممکن است،شخصی در یک مقطع زمانی،ملکی را در تصرف خود داشته باشد،اما شخص دیگری بدون رضایت او و بصورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج کند. در چنین حالتی متصرف سابق می تواند،اعاده تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند. دعوای …

تجویز انتقال منافع

موجبات دعوای تجویز انتقال منافع در قراردادهای اجاره املاک تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر می باشد ، برعکس قانون مدنی ، اصل بر عدم حق انتقال منافع از سوی مستأجر می باشد . بنابراین چه اینکه در این گونه قراردادهای اجاره تجاری ، حق انتقال به غیر صراحتاً سلب شده باشد و …

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی موجبات دادخواست بر اساس ماده 22 قانون ثبت ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک …

تخلیه به‌ دلیل تغییر شغل

موجبات دعوای تخلیه به‌ دلیل تغییر شغل در بیان دعوای تخلیه به‌ دلیل تغییر شغل باید گفت : قراردادهای اجاره ای که مشمول قانون سال 56 می باشد ، با پایان یافتن مدت زمان اجاره ، قرارداد اجاره از بین نمی رود و اصل بر تداوم قرارداد اجاره می باشد . در قراردادهای مذکور ، …

وجه التزام

وجه التزام چیست؟ برای روشن شدن مفهوم وجه التزام لازم به توضیح است ؛ مطابق قواعد عمومی ، هر کس با نقض تعهد خود به دیگری خسارتی وارد نماید ، مسئول جبران خسارات وارده می باشد . میزان خسارات وارده را بر اساس معیارهائی ، کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند که پس از قطعیت …