زمینه های فعالیت

 

درباره من

معرفی سوابق کاری ، تحصیلی ، زمینه های فعالیت و برخی از طرفهای همکاری

ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهرا ابراهیمی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی


من طرف حقیقت هستم ،مهم نیست چه کسی آنرا می گوید.من طرف عدالت هستم ، مهم نیست برای چه کسی یا علیه چه کسی است.

 

 وکیل پایه دادگستری

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی

 

 

قبول وکالت : فقط در حوزه قضائی شهر تهران
تنظیم دادخواست ، لوایح قضائی ، شکوائیه ، اظهارنامه
مشاوره : فقط حضوری ، با تعیین وقت قبلی . مشاوره تلفنی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .
۵. فروردین
طلاق توافقی و مهریه

طلاق توافقی و مهریه

چکیده آراء طلاق توافقی و مهریه     رابطه میان بذل مهریه از سوی زوجه و طلاق خلع   چکیده رأی: صرف بخشش مهریه از سوی زوجه از موجبات طلاق خلع نیست، مگر اینکه مرد نیز با قبول مابذل، موافقت خود را با طلاق اعلام کند.     نمونه آراء طلاق توافقی و مهریه   …
۵. فروردین
بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

خوانده در دعوای بیمه بیکاری   چکیده: پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوجه اداره کار است نه سازمان تأمین اجتماعی.     رای دیوان عدالت اداری ما حصل خواسته شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران مطالبه مقرره بیمه بیکاری است. نظر به محتویات پرونده و اینکه وفق مقررات قانونی بیمه بیکاری، معرفی کارگر برای برقراری …

آخرین نوشته ها

تصویر دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی

طلاق توافقی ، طلاق از طرف مرد ، طلاق از طرف زن ، مهریه ، اعسار ،الزام به تمکین ، مطالبه نفقه و دفاع در مقابل آن ،مطالبه اجرت المثل و دفاع در مقابل آن ، فسخ نکاح ، حضانت و ملاقات با فرزند و ...

تصویر دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

چک کیفری از طرف شاکی و متهم ، کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، تصرف عدوانی ، جعل و استفاده از سند مجعول ، ترک انفاق ، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ،

تصویر دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

مطالبه وجه ناشی از چک و سفته و قرارداد ، مطالبه خسارات ، دعاوی ناشی از عقود و قراردادها ، دعاوی شرکاء و شرکت ، دعاوی ملکی شامل الزام به تنظیم سند رسمی ، الزام به تحویل مبیع و ثمن و ...