زمینه های فعالیت

تماس با من

وکالت و مشاوره حقوقی فقط در شهر تهران


قبول وکالت با تعیین وقت قبلی

تنظیم قراردادها

تنظیم دادخواست ، لایحه ، اظهارنامه

درباره من

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی


معرفی سوابق کاری ، تحصیلی ، زمینه های فعالیت و برخی از طرفهای همکاری

ادامه مطلب

زهرا ابراهیمی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی


من طرف حقیقت هستم ،مهم نیست چه کسی آنرا می گوید.من طرف عدالت هستم ، مهم نیست برای چه کسی یا علیه چه کسی است.

 

آراء دادگاه حقوقی

آراء دادگاه کیفری

آراء دادگاه خانواده

قبول وکالت : فقط در حوزه قضائی شهر تهران
تنظیم دادخواست ، لوایح قضائی ، شکوائیه ، اظهارنامه
مشاوره : فقط حضوری ، با تعیین وقت قبلی . مشاوره تلفنی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .

خدمات حقوقی

دعاوی اداره کار

شرکتهای تجاری

تصویر دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی

طلاق توافقی ، طلاق از طرف مرد ، طلاق از طرف زن ، مهریه ، اعسار ،الزام به تمکین ، مطالبه نفقه و دفاع در مقابل آن ،مطالبه اجرت المثل و دفاع در مقابل آن ، فسخ نکاح ، حضانت و ملاقات با فرزند و ...

تصویر دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

چک کیفری از طرف شاکی و متهم ، کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، تصرف عدوانی ، جعل و استفاده از سند مجعول ، ترک انفاق ، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ،

تصویر دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

مطالبه وجه ناشی از چک و سفته و قرارداد ، مطالبه خسارات ، دعاوی ناشی از عقود و قراردادها ، دعاوی شرکاء و شرکت ، دعاوی ملکی شامل الزام به تنظیم سند رسمی ، الزام به تحویل مبیع و ثمن و ...