9 دسامبر 2023 - 13:12

گواهی نامه‌های تخصصی 

به منظور تسلط بر رویه قضائی و عملی دادگاه ها و دفاع کاربردی از موکلین محترم که علاوه بر نیاز به پایه قوی تئوری که در دانشگاه تحصیل شده است، نیازمند تسلط بر آنچیزی است که در عمل مد نظر قضات محترم دادگاه ها می باشد و از آن تحت عنوان رویه قضائی نام برده می شود، در کارگاهائی با حضور قضات محترم و برگزیده دادگستری شرکت نمودم که برخی از آنها را در سایت بارگذاری نمودم و به مرور مابقی آنها را نیز بارگذاری می نمایم .

معامله به قصد فرار از دین

در برخی از موارد ، افراد جامعه به دلایل مختلف که عمده آن  بدهی است که به اشخاص دیگر دارند و یا از طرف دادگاه محکوم به پرداخت دین می گردند (مصداق مبتلابه آن ، اجرای مهریه می باشد) ، تصمیم می گیرد تا اموال خود را از دسترس و نام خود خارج نمایند در حالیکه به واقع ، مالکیت آنها منتقل نگردیده است و چنین قصدی را هم نداشته اند . در این صورت می توان چنین معاملاتی را تحت شرایطی ابطال نمود که پس از ابطال ، به مالکیت شخص بازمی گردد و می توان آن را در راستای طلب توقیف نمود . نشانه ها و شرایطی وجود دارد که از طریق آنها می توان این گونه معاملات صوری را ابطال نمود و یا اینکه بلعکس ثابت نمود که آن معامله ، واقعی بوده و قابلیت ابطال را ندارد . رویه قضائی قضات دادگاه ها در این خصوص حائز اهمیت است که در همین راستا این دوره را با تدریس قاضی محترم دادگستری – جناب آقای فصیحی رامندی – گذراندم  . 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای