وکیل ملکی

وکیل ملکی به وکیلی گفته می شود که در حوزه دعاوی مربوط به املاک (زمین،خانه، آپارتمان و مغازه ) تخصص دارد. لازمه توانائی وکیل ملکی در طرح و دفاع از دعاوی ملکی، تسلط بر حقوق مدنی ؛ حقوق ثبت و آئین دادرسی مدنی است که در کنار تسلط بر این قوانین ، دقت ، حوصله …