شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

وکیل پایه یک دادگستری

وکالت کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده - مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

حضور :

شنبه تا چهارشنبه بجز ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

حضور :

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی

سابقه داشتن پرونده های متعدد خانواده

طلاق یک طرفه طلاق توافقی مهریه تمکین حضانت نفقه اجرت المثل سایر دعاوی خانواده ...

سابقه داشتن پرونده های متعدد خانواده

مشاوره حقوقی

حضوری با تعیین وقت قبلی

مشاوره حقوقی

قبول وکالت در امور کیفری

کلاهبرداری، خیانت در امانت ، چک ، انتقال مال غیر ، جعل و استفاده از سند مجعول ، سایر دعاوی کیفری ...

قبول وکالت در امور کیفری

نشانی دفتر وکیل :

تهران ، بزرگراه نواب ، بریانک غربی ، نبش کوچه گلبن جنوبی ، پ 2 ، واحد 17 ، ط 8 .

نشانی دفتر وکیل :

موسسه حقوقی عدل گستران ناجی

بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از اهمیت مراحل رسیدگی ، بهترین فرصت دفاع را از دست می دهند .

موسسه حقوقی عدل گستران ناجی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناس ارشد حقوقی خصوصی کارشناس ارشد حقوق اقتصادی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی
دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک

» دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک

عدم دلالت استفاده از دو نوع خودکار بر وعده دار بودن چک رأی بدوی (استفاده از دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک) در خصوص اتهام آقای ج. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ... با ...
مطلب بیشتر

تضاد چک حامل با امانی بودن

» تضاد چک حامل با امانی بودن

رأی بدوی (تضاد چک حامل با امانی بودن) در خصوص اتهام آقای ح. فرزند الف. با وکالت خانم الف دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... مورخ ...  به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ...
مطلب بیشتر

ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعل

» ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعل

رای بدویموضوع شکایت:ردیف دوم و سوم، جعل از طریق الحاق امضاء ذیل مبایعه نامه عادی مورخه...  و ردیف اول استفاده از سند مجعول دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده، نظر ...
مطلب بیشتر

لزوم تقدم مانور متقلبانه بر بردن مال غیر

» لزوم تقدم مانور متقلبانه بر بردن مال غیر

رای بدویدر خصوص اتهام آقای1- م. فاقد سایر مشخصات 2- ج. فرزند ن.، ردیف اول دایر برکلاهبرداری به مبلغ سیصد و بیست و دو میلیون ریال و ردیف دوم دایر بر معاونت در ...
مطلب بیشتر

تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات

» تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات

رای بدویاتهامات :1- کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به یک فقره چک به شماره ... به مبلغ ... ریال 2-معاونت در جعل چک شماره ...  موضوع کیفرخواست واصله از سوی ...
مطلب بیشتر

انتقال مال مشاع به غیر

» انتقال مال مشاع به غیر

رای بدویموضوع کیفرخواست : مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال مشاع به غیرآقایان...و...خانم...متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر،بدین نحو ...
مطلب بیشتر

فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث

» فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث

رای بدوی(فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث)موضوع رأی : فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث:در خصوص اتهام م.س،فرزند .. 82 ساله،ساکن...،آزاد به قید ...
مطلب بیشتر

تأثیر فسخ معامله بر تحقق انتقال مال غیر

» تأثیر فسخ معامله بر تحقق انتقال مال غیر

تأثیر فسخ معامله بر تحقق انتقال مال غیر (نمونه رأی دیوانعالی کشور)خلاصه جریان پروندهآقای ج.م.و خانم الف.ق. به اتهام کلاهبرداری ـ  فروش مال غیر ـ در شعبه 111 دادگاه ...
مطلب بیشتر

قالب وردپرس