شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

وکیل پایه یک دادگستری

وکالت کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده - مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

حضور :

شنبه تا چهارشنبه بجز ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

حضور :

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی

سابقه داشتن پرونده های متعدد خانواده

طلاق یک طرفه طلاق توافقی مهریه تمکین حضانت نفقه اجرت المثل سایر دعاوی خانواده ...

سابقه داشتن پرونده های متعدد خانواده

مشاوره حقوقی

حضوری با تعیین وقت قبلی

مشاوره حقوقی

قبول وکالت در امور کیفری

کلاهبرداری، خیانت در امانت ، چک ، انتقال مال غیر ، جعل و استفاده از سند مجعول ، سایر دعاوی کیفری ...

قبول وکالت در امور کیفری

نشانی دفتر وکیل :

تهران ، بزرگراه نواب ، بریانک غربی ، نبش کوچه گلبن جنوبی ، پ 2 ، واحد 17 ، ط 8 .

نشانی دفتر وکیل :

موسسه حقوقی عدل گستران ناجی

بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از اهمیت مراحل رسیدگی ، بهترین فرصت دفاع را از دست می دهند .

موسسه حقوقی عدل گستران ناجی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناس ارشد حقوقی خصوصی کارشناس ارشد حقوق اقتصادی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی
به اجرا گذاشتن سفته کارگر

» به اجرا گذاشتن سفته کارگر

رأی بدوی (به اجرا گذاشتن سفته کارگر از طرف کارفرما)در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سفته‌ به شماره های ... ،  شکایت آقای و.س. به این ...
مطلب بیشتر

شرط مطالبه وجه سفته‌ تضمینی

» شرط مطالبه وجه سفته‌ تضمینی

رأی بدوی (شرط مطالبه وجه سفته‌ تضمینی) در خصوص دعوای شرکت ب. علیه شرکت ک. با وکالت ... مبنی بر مطالبه ... میلیون ریال وجه چهار فقره سفته به شماره‌های...  با احتساب خسارات ...
مطلب بیشتر

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

» خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

رأی بدوی (خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته) در خصوص دعوای بانک م. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و ... به خواسته مطالبه مبلغ ... ریال به استناد 270 فقره سفته و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، ...
مطلب بیشتر

اثر امضاء در پشت چک

» اثر امضاء در پشت چک

رأی بدوی ( اثر امضاء در پشت چک =ظهور ظهرنویسی در انتقال چک/اسناد تجاری) در خصوص دعوای خواهان آقای م.ی. با وکالت ... به طرفیت خوانده آقای ف.الف. به‌ خواسته مطالبه مبلغ ... ...
مطلب بیشتر

امانت تلقی نشدن چک تضمینی

» امانت تلقی نشدن چک تضمینی

رأی بدوی (امانت تلقی نشدن چک تضمینی) در خصوص اتهام آقای م. فرزند ه. مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره‌ ... عهده‌ی بانک ص. به مبلغ پانصد و چهل و هفت ...
مطلب بیشتر

شرط مطالبه وجه چک تضمینی

» شرط مطالبه وجه چک تضمینی

رأی بدوی(شرط مطالبه وجه چک تضمینی)در خصوص دعوی خواهان (ح. ر.) با وکالت خانم (ز.ا) به طرفیت خواندگان (ع. ش.) و(د. ش.) با وکالت آقای (م. ع.) دایر بر مطالبه مبلغ (...) ریال موضوع ...
مطلب بیشتر

آثار واخواست نکردن سفته

» آثار واخواست نکردن سفته

رأی بدوی (آثار واخواست نکردن سفته) در خصوص دعوی ب. به‌طرفیت شرکت ... به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ... ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه  تا یوم‌ ...
مطلب بیشتر

امضاء پشت چک و سفته

» امضاء پشت چک و سفته

رأی بدوی (امضاء پشت چک و سفته = اسناد تجاری) در خصوص دعوی خانم م.م. به‌طرفیت 1- خانم ف.ق. 2- آقای ع.م. که متعاقباً خانم ز.الف. به وکالت از خواهان و خانم‌ها ف.و ح.م.به وکالت ...
مطلب بیشتر

دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک

» دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک

عدم دلالت استفاده از دو نوع خودکار بر وعده دار بودن چک رأی بدوی (استفاده از دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک) در خصوص اتهام آقای ج. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ... با ...
مطلب بیشتر

تضاد چک حامل با امانی بودن

» تضاد چک حامل با امانی بودن

رأی بدوی (تضاد چک حامل با امانی بودن) در خصوص اتهام آقای ح. فرزند الف. با وکالت خانم الف دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... مورخ ...  به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ...
مطلب بیشتر

قالب وردپرس