14 سپتامبر 2020 - 08:09

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث به دو شیوه قابل طرح است :

1-اعـتراض ثالـث به حکم

2-اعـتراض ثالـث به عملیات اجرائی

اعتراض ثالث به حکم دادگاه

مطابق ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی ، اگر در خصوص دعوایی ، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید. قواعد اعتراض ثالث به حکم دادگاه ، مطابق مواد 417 تا 425 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد.

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است : 

الف- اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد . اعتراض اصلی به موجب دادخواست می باشد .

ب-اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. بنابراین معترض ثالث طاری می تواند خواهان باشد ، یا خوانده باشد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد اما اگر درجه دادگاهی که رأی معترض عنه را صادر کرده ، بالاتر باشد (دادگاه تجدید نظر باشد)، نیاز به تقدیم دادخواست دارد که به دادگاه صادر کننده رأی که درجه آن بالاتر است تقدیم می گردد و در آن دادگاه رسیدگی می شود.

شرایط اقامه دعوای اعتراض ثالث

شخص ثالـث در صورتی می‌ تواند نسبت به‌ حکمی ، دعوای اعتراض ثالـث اقامه نماید که علاوه بر متضرر شدن از حکم مورد نظر ، امکان اقامه دعوای مستقل به‌ منظور احقاق حق ، برای وی فراهم نباشد و نفع ثالث نیز باید احراز شود .

طرفین دعوای اعتراض ثالث

دعوای اعتراض ثالـث باید به‌ طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض طرح شود ، در غیر این صورت ، قابل استماع نخواهد بود. 

شرایط رأی مورد اعـتراض شخص ثالث

شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

رأی مورد اعتراض شخص ثالث باید قطعی شده باشد در غیر اینصورت اعتراض شخص ثالـث قابل استماع نیست.

مهلت تقدیم دادخواست اعتراض ثالث

اعتراض ثالـث ، قبل از اجرای حکم مورد اعتـراض ، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعـتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعـتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

ملاک قابلیت تجدیدنظر نسبت به دعوی اعتراض ثالـث

ملاک تجدیدنظر خواهی از دعوای اعتراض ثالـث ، میزان تقویم دعوای اصلی خواهد بود و چنانچه دعوی اصلی به لحاظ تقویم در زمان طرح قابل تجدیدنظر نبوده باشد ، دعوای اعـتراض ثالـث نیز قابل تجدید نظر نخواهد بود.

اعتراض ثالث به عملیات اجرائی

مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده ، شخص ثالـث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌ تواند به دادگاه شکایت کند.

مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ، شکایت شخص ثالـث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌ شود.

مفاد‌ شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالـث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌ کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

خواندگان دعوای ثالث اجرایی

در دعوای اعتراض ثالـث اجرائی ، باید طرفین پرونده اجرائی یعنی محکوم‌ له و محکوم‌ علیه،  طرف دعوی قرار گیرند.

تجدید نظرخواهی از رأی صادره در خصوص اعتراض ثالـث اجرایی

در اعتراض ثالث اجرائی ، رأی به ضرر شخص ثالث صادر نشده بلکه به ضرر ثالث اجراء می شود . تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض ثالث اجرائی مطابق قواعد آئین دادرسی مدنی ، قابل تجدید نظر است.

نحوه طرح دعوای ثالث اجرایی

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالـث به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست است. زیرا اعتراض مزبور وصف ترافعی دارد و تقدیم دادخواست جزء‌ مقدمات دادرسی و دفاع می‌ باشد، نه تشریفات آن.

تفاوت اعتراض ثالث نسبت به‌ حکم و اعـتراض ثالـث به عملیات اجرایی

اعتراض ثالث نسبت به‌ حکم دادگاه در صورتی ممکن است که محکوم به ، عین معین بوده و مورد ادعای شخص ثالث باشد اما اگر شخص ثالث صرفاً نسبت به مال توقیف‌ شده در مرحله اجرای یک حکم یا محکوم به کلی اعتراض داشته باشد باید به‌ صورت اعتراض ثالث اجرایی مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند.

نحوه رسیدگی به اعتراض ثالـث اجرایی

اگر اعتراض ثالـث اجرایی مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی نباشد مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم می‌ باشد.

اعتراض شخص ثالـث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت طرفهای اجرائیه است و بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست.

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی

در صورتی که اعتراض ثالـث نسبت به عملیات اجرایی، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، دادگاه باید نسبت به اعتراض شخص ثالـث رسیدگی ماهوی کند و اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد باید مطابق سند رسمی و حکم دادگاه مذکور، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، عمل نماید.

اعتراض ثالـث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

اگر ثالث به واسطه مبایعه­ نامه به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف، نسبت به توقیف مالی اعتراض داشته باشد حکم به رفع توقیف صادر می­گردد.

قبول وکالت درموضوع اعتراض ثالـث

مشاوره ، حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

اعتراض ثالث
اعتراض ثالث
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۱۶۸ بازدید بدون دیدگاه