19 مرداد 1397 - 15:05

الزام به رفع تصرف عدوانی

وکیل دعاوی ملکی

مبنای حقوقی دادخواست (الزام به رفع تصرف عدوانی)

ممکن است،شخصی در یک مقطع زمانی،ملکی را در تصرف خود داشته باشد،اما شخص دیگری بدون رضایت او و بصورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج کند.

در چنین حالتی متصرف سابق می تواند،اعاده تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند.

دعوای تصرف عدوانی هم در دادگاه حقوقی قابل طرح است و هم در دادگاه کیفری.

با این تفاوت که در دعوای حقوقی تصرف عدوانی ، صرف تصرف سابق خواهان برای ارائه داخواست کافی است؛اما در تصرف عدوانی کیفری،شاکی باید حتما مالک رسمی ملک باشد.

 

طرفین دعوی رفع تصرف عدوانی

متصرف سابق،خواهان دعوی و متصرف فعلی،خوانده دعوی است.

 

 

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی،عبارت است از:

اثبات تصرف سابق خواهان و اثبات تصرف فعلی خوانده و غیر قانونی بودن تصرف فعلی.

در دعوای تصرف عدوانی به مالکیت،رسیدگی نمی شود و فقط به سابقه تصرف شخص خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده،رسیدگی می شود.

 

 

چند نکته کلیدی در خصوص رفع تصرف عدوانی

1-شخصی که ملک را به نمایندگی از مالک در تصرف دارد،مانند کارگر،خادم  و … می تواند به قائم مقامی مالک،اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی کند.

2-منشأ تصرف سابق خواهان باید مشروع باشد.

بنابراین کسی که ملک را غصب کرده است،نمی تواند علیه متصرف فعلی،طرح دعوا کند.

3-در دعوای تصرف عدوانی،لزومی به مالکیت رسمی خواهان بر ملک نیست؛

ولی اگر خواهان،سند مالکیت داشته باشد،نیازی به اثبات اینکه قبلاً متصرف ملک بوده است،نیست و تصرف سابق وی استصحاب می شود.

4-اگر شخصی نسبت به اصل مالکیت ملک،دعوائی طرح کرده باشد،نمی تواند بصورت همزمان دعوای رفع تصرف عدوانی را نیز مطرح کند.

5-دعوای رفع تصرف عدوانی،صرفاً راجع به ملک و اموال غیرمنقول،قابل طرح است.

6-اگر شروع تصرف متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد،ادامه تصرف شخص متصرف از مصادیق تصرف عدوانی نیست.

7-مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه ای باشد که او عرفاً متصرف محسوب شود که تشخیص این مدت،بنا به عرف بعهده قاضی است.

در قانون آئین دادرسی مدنی سابق این مدت یکسال تعیین شده بود که در حاضر برخی از دادگاه ها این مدت را مبنای تعیین مدت تصرف قرار می دهند و معتقدند که متصرف سابق،زمانی می تواند دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند که حداقل یکسال ملک در تصرف او بوده باشد.

البته میزان حداقل زمات تصرف سابق،بین محاکم اختلافی است.

 

تصرف عدوانی در ملک مشاعی

در یک ملک مشاعی که شرکاء،ملک را در تصرف خود دارند،اگر یک شریک بدون اذن شریک دیگر،اقدام به تصرف کل ملک کند،مورد از مصادیق تصرف عدوانی است.

مثال بارز و متداول تصرف عدوانی در مشاعات،تصرف یکی از مالکان یک ساختمان،نسبت به مشترکات ساختمان است.

 

 

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید این است که در دعوای رفع تصرف عدوانی،صرف تصرف کافی است؛اما در دعوای خلع ید،خواهان دعوی باید حتما مالک رسمی باشد.

 

 

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و تخلیه

تفاوت رفع تصرف عدوانی و تخلیه ملک این است که در تصرف عدوانی،ملک بدون رضایت متصرف سابق و بصورت غیر قانونی تصرف شده است،اما در دعوای تخلیه،ملک به صورت قانونی و با رضایت مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی،قرار گرفته است.

 

نحوه اجرای رأی

این دعوا بمحض صدور رأی بدوی،قابلیت اجرائی دارد و تجدید نظر از آن اجرای حکم را به تأخیر نمی اندازد.

بنابراین پس از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی،اجرائیه صادر و رأی اجرا می شود.

 

 

مستندات دعوا

ماده 35 قانون مدنی

ماده 36 قانون مدنی

ماده 37 قانون مدنی

ماده 309 قانون مدنی

ماده 158تا 176 قانون آیین دادرسی مدنی

 

منبع : دعاوی ملکی/حسین اقدامی/ انتشارات قوه قضائیه

 

 

 

تصرف عدوانی کیفری :

دعاوی تصرف که برخی به آن دعاوی ثلاث هم می گویند ، دارای جنبه کیفری نیز می باشد و مطابق ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، قابل مجازات می باشد . مجازات آن ، حبس تعزیری درجه 6 می باشد . در دعوای کیفری دعاوی ثلاث ، تمام شرایط حقوقی گفته شده در بالا وجود دارد با این تفاوت که شاکی حتماً بایستی مالک رسمی ملک باشد و متهم نیز دارای سوء نیت باشد . 

 

 

 شرایط تحقق جرم :

1-سابقه تصرف شاکی که مالک رسمی است .

2-لحوق تصرف متهم

3-عدوانی بودن تصرف متهم  (تصرف ، بدون اذن از شاکی بوده است )

4-سوء نیت متهم در تصرف

 

 

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

 

الزام به رفع تصرف عدوانی

 

 

نویسنده: adlirani ۱۳۵ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.