29 دسامبر 2018 - 12:12

امارات عسر و حرج

امارات عسر و حرج زوجه که مثبت طلاق است

چکیده (امارات عسر و حرج زوجه) :

در دعوای طلاق مبتنی بر عسر و حرج زوجه ، میزان مهریه بذل شده و تعداد سنوات اختلاف و مفارقت جسمانی ، از قرینه ها و امارات عسر و حرج زوجه است که مثبت و زمینه ساز صدور حکم طلاق زوجه محسوب می شود . 

 

در این بخش ، خلاصه ای از یک پرونده طلاق به درخواست زوجه می آید که در آن قرینه ها و امارات عسر و حرج زوجه که اثبات کننده طلاق ایشان از

نظر قضائی می باشد ، احراز شده است .

 

خلاصه جریان پرونده (امارات عسر و حرج زوجه)
 
پیرو گزارش مشروح قبلی این شعبه دیوان‌عالی کشور ، اجمالاً این‌که خواهان زوجه خانم س. د فرزند ر.د  خانه‌دار، با وکالت … طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی … ، پیوست رونوشت مصدق سند ازدواج و مدارک دیگر به طرفیت خوانده، شوهرش آقای … . فرزند… ، محل اقامت زوجین تهران، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) و حکم به پرداخت خسارات وارده نموده و نوشته اینجانب همسر شرعی و قانونی دائمی خوانده محترم می‌باشم که طبق سند ازدواج در تاریخ 7/05/88 به عقد ازدواج دائمی خوانده درآمده‌ام، حال با عنایت به تحقق بند 1 از شروط ضمن عقد نکاح و محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه و صدور حکم جلب خوانده به کرات و عدم پرداخت آن در پرونده‌های اجرای احکام که موجب عسر و حرج شدید اینجانب شده است ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق نموده است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه …  دادگاه عمومی  مطرح و دادگاه مذکور همان‌طور که در گزارش قبلی ذکر شده پس از تحقیقات انجام شده و ملاحظه پرونده‌های اجرایی که خلاصه‌ای از پرونده‌های اجرایی را ذکر نموده و همین‌طور ملاحظه نظریه داوران زوجین و اظهارات وکلای طرفین در دادنامه شماره …  با احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد و این‌که سعی و تلاش داوران و دادگاه در جهت اصلاح مؤثر واقع نشده و به دلیل عسر و حرج ایجاد شده برای زوجه و اصرار وی به طلاق و قرائن دیگر دعوای زوجه محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد قانونی که ذکر نموده به خواهان اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل قسمتی از مهریه‌اش و نیز انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه و واقعه را ثبت نماید و نیز خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی حق‌الوکاله محکوم نموده است که از ناحیه زوج … با وکالت… مورد اعتراض و طی دادخواست تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است لذا پرونده در شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … مطرح و در دادنامه شماره …  نظـر به این‌که حسب محتویات پـرونده دادنامه معترض‌عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود و مطابق موازین صادر گردیده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید نموده است که از ناحیه زوج مورد اعتراض و طی دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظر نموده است لذا پرونده در نهایت در این شعبه  دیوان‌عالی کشور مطرح و در دادنامه شماره … نظر به این‌که
اولاً- زوج مقداری از مهریه پرداخت نموده و حق حبس آن ساقط گردیده است و
ثانیاً- زوج نفقات معوقه محکوم‌بها را طبق فیش‌های مندرج در پرونده پرداخت نموده است، لذا شرط اول مورد استناد دادگاه محقق نشده است و دادنامه‌ها موجه نمی‌باشد اعتراض را وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان … ارجاع نموده است، متعاقباً پرونده در شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … مطرح و در دادنامه شماره … در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … با وکالت…به طرفیت خانم …از رأی شماره …1 شعبه … دادگاه عمومی حقوقی … ،  نظر به این‌که زوج نفقات معوقه مورد حکم را پرداخت نموده و شرط ضمن عقد به نظر محقق نگردیده است و عسر و حرج هم ثابت نبوده ضمن نقض حکم صادره حکم به رد طلاق صادر نموده است که از ناحیه زوجه خانم … با وکالت  … مورد اعتراض و طی دادخواست فرجامی و لایحه پیوست فرجام‌خواهی نموده است و زوج آقای م… با وکالت … طی لایحه تقدیمی با مدارک پیوست از دادخواست و لایحه فرجامی پاسخ داده‌اند به‌شرح دادخواست و لوایح تبادل شده طرفین لذا پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به‌جهت سابقه پرونده به این شعبه … ارجاع گردیده است و متذکر می‌گردد زوجه طی لایحه و مدارک پیوست که از طریق پست به این شعبه ارسال نموده است به دلیل این‌که خود را در عسر و حرج می‌داند نوشته حاضرم دو ثلث از مهریه‌ام را در قبال طلاق بذل نمایم.
 
رای دیوانعالی کشور (امارات عسر و حرج زوجه)
با توجه به محتویات پرونده و سیر مراحل آن که قبلاً نیز همان‌طور که ذکر شد در این شعبه دیوان‌عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته … دادگاه تجدیدنظر استان … که به‌موجب آن دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی … مبنی بر اجازه به زوجه تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل قسمتی از مهریه‌اش خود را مطلقه و واقعه را ثبت نماید نقض و حکم به رد طلاق صادر نموده است، متذکر می‌گردد گرچه همان‌طور که شعبه … دادگاه تجدیدنظر ذکر نموده و نظر این شعبه دیوان‌عالی کشور نزد دادنامه قبلی بود که پس از پرداخت نفقات معوقه محکوم‌بها توسط زوج شرط ضمن عقد نکاح محقق نشده کما این‌که تحقق عسر و حرج نیز مورد تردید بود و لیکن در این مرحله از رسیدگی چون زوجه طی لایحه تقدیمی به این شعبه که ضمیمه پرونده گردیده حاضر شده از یکصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی یعنی از مهریه استحقاقی چون کل مهریه‌اش 300 عدد سکه است و به لحاظ غیر مدخوله بودن استحقاق نصف آن را که یکصد و پنجاه عدد است، دارد و حاضر شده یکصد عدد آن را در قبال طلاق بذل کند و این جهت را در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر مطرح نکرده بوده است و حاکی از صحت ادعای زوجه است مبنی بر عسر و حرج و این‌که در اثر شدت کراهت از زوج به هیچ‌وجه تحمل ادامه زندگی مشترک را ندارد لذا در حال حاضر با اذعان به تحقق عسر و حرج زوجه خصوصاً این‌که بیش از چهار سال است از زمان عقد می‌گذرد هنوز زوج مقدمات عروسی و زندگی مشترک را فراهم نکرده است با فرجام‌خواهی موافقت می‌شود و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته پرونده طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان …  ارجاع می‌گردد.
رییس شعبه … دیوان‌عالی کشور – مستشار
 
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 
 
 
قرینه های عسر و حرج زوجه

 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۷۷۴ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.