20 آوریل 2018 - 17:04

تعدیل تقسیط مهریه

رای بدوی
خواسته : تعدیل در تقسیط مهریه
شرح رأی بدوی : نظر به اینکه در مانحن فیه 1-سابقاً در خصوص ادعای اعسار زوج اتخاذ تصمیم گردیده است 2-نحوه تعیین اقساط نیز عادلانه و متناسب با وضعیت مالی و معیشتی زوج بوده است ، لذا دادگاه دعوی مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته است. حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام نموده است.رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می باشد.
مستندات دادگاه : ماده 1257 قانون مدنی .
رئیس شعبۀ  دادگاه خانواده تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظر خواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره  مورخ صادره از شعبۀ  دادگاه خانواده تهران
موضوع تعدیل اقساط محکوم به (کاهش مهریه) وارد می باشد . زیرا اعسار از امور حدثی بوده و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام تا تصالح قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز باتوجه به توضیحات تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی و لوایح تنظیمی و مستندات ابرازی و شهادت شهود و  اینکه تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته اموال بلامعارض دیگری جهت وصول محکوم به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این پرونده ازسوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و اینکه رأی معترضٌ عنه بدون در نظرگرفتن این مبانی صادرگردیده است ،  لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، با وارد دانستن اعتراض، دادنامۀ معترضٌ عنه یادشده را نقض و به موجب ماده 1قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 1083 قانون مدنی رأی برتقلیل میزان اقساط ماهیانه از یک سکه بهار آزادی به ماهی نیم سکه بهارآزادی صادر و اعلام می-دارد. رأی دادگاه به استناد ماده365 قانون مرقوم قطعی است.
مستشاران شعبۀ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 

چکیده:

اعسار از امور حادث است و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

تعدیل تقسیط مهریه
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۶۳۸ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.