داوری در طلاق چیست؟

داوری در طلاق چیست و به چه منظور انجام می گردد ؟

در طلاق به درخواست مرد یا زن،دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع می کند.

دادگاه ، با توجه به نظر داوران رأی صادر می کند . چنانچه نظریه داوری را نپذیرد،آنرا رد کند.

پس از صدور قرار داوری،هر یک از زن و مرد،یک نفر را بعنوان داور خود معرفی می کنند.

شرایط داور در طلاق :

1-خویشاوندان متأهل آنان باشد.

2-دارای حداقل سی سال سن باشد .

3-آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد.

تبصره -محارم زن که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند،بعنوان داور پذیرفته می شوند .

در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین خویشاوندان یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری،هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند.

در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانائی آنان دادگاه ، خود به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند .

در معرفی داور در طلاق،ابتدا مرد یا زن ، داور مورد نظر خود را به دادگاه معرفی می کند.

پس از تأیید دادگاه،لازم است داور منتخب ، طی لایحه ای به دادگاه پذیرش داوری خود را اعلام کند و با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنها در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید .

دادگاه می تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت ، مهلت را تمدید کند.

نظریه داوری فرمت مشخصی ندارد و هر داوری بر اساس جلساتی که با زوجین جهت سازش برگزار می کند و نتیجه ای که برایش حاصل می شود ، نظریه داوری در طلاق را ارائه می کند . چرا که دلیل سازش یا عدم سازش همه اشخاص یکی نیست و هر کسی برای درخواست طلاق خود دلیلی دارد . لیکن برای آشنائی شما با نحوه نگارش نظریه داوری ، دو مورد از نظریه های داوری که توسط وکیل زهرا ابراهیمی تهیه شده است و متعاقب آن مورد پذیرش دادگاه در جهت صدور حکم طلاق قرار گرفته است ، تقدیم می گردد .

نمونه نظریه های داوری از طرف زوج و زوجه

نمونه نظر داور زوجه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

داوری در طلاق چیست؟