رأی وحدت رویه 826-1401/8/24

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 826

مبنای محاسبه سابقه محکومیت قطعی در بند پ ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 96

با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده 45 الحاقی (موضوع 1396/7/12) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 و اصلاحات بعدی ، با هدف کاهش مجازات های اعدام مقرر در این قانون ، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی ، مبنای محاسبه “سابقه محکومیت قطعی” مذکور در بند پ ماده یاد شده “محکومیت قابل اجرا” پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب ، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء ، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: Caroline ۱۵۵۵ بازدید بدون دیدگاه