25 آذر 1397 - 14:09

وکیل طلاق توافقی ، شرایط و مراحل

طلاق توافقی ، شرایط و مراحل

طلاق توافقی ، چیست ؟

وکیل طلاق توافقی ، زوجین را در خصوص امور مالی زوجه به توافق می رساند و از آنجائیکه زوج و زوجه هر دو به این نتیجه رسیده اند که امکان ادامه زندگی مشترک برای آن وجود ندارد ، بنابراین ، بجای طرح دعاوی متعدد که موجب هدر رفت زمان و هزینه زوجین می شود ، در خصوص امور مالی و غیر مالی ناشی از زوجیت شامل مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ، حضانت فرزندان مشترک و نحوه ملاقات با آنها و نیز سایر موارد از جمله نحوه پرداخت مهریه ای که بر ذمه زوج باقی می ماند و یا پرونده کیفری که از قبل مفتوح می باشد زوجین را به توافق می رساند تا انحلال رابطه زوجیت فی مابین از طریق طلاق توافقی بعمل آید . 

با این وصف ، وکیل طلاق توافقی بجای اینکه نسبت به هر یک از موارد فوق ، پرونده مستقلی تشکیل نماید و زوجین متحمل هزینه های مختلف دادرسی ، وکالت ، ثبت دادخواست ، نگارش مکاتبات قضائی و … شوند و یا چندین سال از عمر آنها هدر رود ، با طلاق توافقی همه موارد فوق در یک حکم ، تعیین تکلیف می گردد و در صورت موافقت زوجین ، طلاق با شرایط توافقی ثبت می گردد . 

شرایط طلاق توافقی

آیا تعهدات طلاق توافقی قابل اجراء هستند؟

تعهدات مندرج در حکم طلاق توافقی ، پس از ثبت و اجرای صیغه طلاق توسط وکیل لازم الاجراء خواهد بود . اینجاست که نگارش صورتجلسه توسط وکیل طلاق توافقی که منجر به صدور حکم می گردد اهمیت می یابد.

بعنوان مثال : در صورتیکه بخشی از مهریه بر ذمه زوج باقی بماند که ایشان در طی مدت مشخص توافقی ، اقساط آن را پرداخت نماید ، نحوه نگارش حکم طلاق توافقی و همچنین نحوه ثبت طلاق توافقی در دفترخانه ، تعیین کننده ضمانت اجرای آن در آینده است و ممکن است در صورتیکه از راه صحیح آن انجام نشده باشد ، باز هم نیاز به طرح دعاوی مجدد گردد . 

آیا در طلاق توافقی ، باید کل مهریه بذل گردد؟

در طلاق توافقی ، تصور مردم چنین است که زوجه باید کل مهریه خود را بذل نماید و یا بعبارت دیگر ببخشد در صورتیکه چنین نیست و وکیل طلاق توافقی تمامی امور مالی زوجه و نحوه پرداخت آن را بر مبنای توافق زوجین صورتجلسه می کند. بطور معمول ، بذل مهریه بر اساس شرایط خود زوجین است و بستگی به این امر دارد که کدام طرف ، خواهان اصلی طلاق است که نهایتاً منجر به طلاق توافقی می گردد . بنابراین ممکن است بر اساس شرایط زوجین ، کل مهریه بذل گردد ، یا کل مهریه باقی بماند و نحوه پرداخت آن توافق شود و یا ممکن است بخشی از آن بذل گردد و مابقی آن بر ذمه زوج باقی بماند و در خصوص نحوه پرداخت آن توافق شود . 

مشاوره در طلاق توافقی به چه صورت است؟

مشاوره خارج از دادگاه خانواده :

مشاوره در طلاق توافقی  می تواند هم در خارج از دادگاه و هم در داخل دادگاه باشد .

زوجینی که شخصاً و بدون وکیل و به اتفاق یکدیگر طلاق توافقی را اقدام می نمایند به طور معمول ، مشاوره خارج از دادگاه برای آنها الزامی می باشد. از این روز لازم است برای انجام مشاوره که در مراکز مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور انجام می شود ، در سامانه ای موسوم به “سامانه تصمیم” ثبت نام نموده تا جلسات مشاوره و مددکاری که حداقل 6 جلسه می باشد و دو ماه به طول می انجامد را طی نمایند و پس از اخذ نظر مراکز مذکور که اصطلاحاً “گواهی عدم انصراف از طلاق” نامیده می شود، دادخواست طلاق توافقی خود را ثبت و به دادگاه ارسال نمایند . 

مشاوره در داخل دادگاه خانواده : 

مشاوره در طلاق توافقی که از طریق وکیل انجام می شود ، به طور معمول در داخل دادگاه و در یک روز (همان جلسه دادگاه) ، انجام می شود و باصطلاح وکلاء ، مشاوره (که منظور همان مشاوره خارج از دادگاه است) حذف می گردد .

بطور کلی ، در صورتیکه وکیل از قبل صورتجلسه طلاق توافقی را بین زوجین تنظیم نموده باشد و تکلیف امور مالی و غیر مالی زوجین نیز مشخص باشد ، در روز جلسه دادگاه ، پرونده به مشاوره دادگاه خانواده ارجاع می گردد و مرکز مشاوره دادگاه بطور معمول در همان روز نظر خود را برای صدور حکم طلاق توافقی ، صادر می نماید . 

مراحل طلاق توافقی

 بسیاری از افراد مایل هستند بدانند که طلاق توافقی چه پروسه ای دارد و شامل چه مراحلی می شود ؟ 

بسته به اینکه برای پرونده خود وکیل داشته باشید یا نداشته باشید ، مراحل طلاق توافقی نیز می تواند متفاوت باشد . معمولاً زمانی که زوجین شخصاً و بدون وکیل ، دادخواست خود را در این خصوص ثبت و ارسال می کنند ، پروسه آن طولانی تر است . به این دلیل که : 

اولاً : مشاوره آن خارج از دادگاه می باشد که حدود دو ماه طول می کشد .

ثانیاً – ممکن است زوجین نظرشان در خصوص موارد توافق شده در میانه راه تغییر کند .

 این عوامل ممکن است انجام طلاق توافقی را با توقف و یا حتی بلاتکلیفی کامل مواجه نماید. 

در این صورت ، زوجین به اتفاق یکدیگر دادخواست طلاق توافقی را در دفتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت می نمایند و هر دوی آنها نیز دادخواست را امضاء می کنند .

بعبارت دیگر زوجین باید در تمام مراحل ، پرونده را با هم پیگیری نمایند و در صورتیکه یکی از آنها حتی در یک مرحله حضور نیابد ، طلاق توافقی منتفی می شود. 

در صورتیکه طلاق توافقی بخواهد از طریق وکیل انجام گردد ، با حضور زوجین در دفتر وکیل ، تمامی موارد توافقی فی مابین آنها ، صورتجلسه می گردد و بر اساس صورتجلسه مذکور ، حکم طلاق توافقی اخذ می گردد .

در این صورت به حضور هیچیک از زوجین در هیچ مرحله ای نیاز نیست و وکیل طلاق توافقی به نیابت از آنها ، حکم طلاق توافقی را اخذ نموده و در صورت درخواست موکلین ، نسبت به ثبت آن در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق نیز اقدام می نمایند . 

اما بطور کلی مراحل طلاق توافقی به شرح ذیل می باشد : 

  1. تنظیم صورتجلسه توافقات
  2. ثبت دادخواست
  3. ارجاع به مشاوره
  4. تنظیم صورتجلسه توافقات در دادگاه
  5. صدور رأی 
  6. اخذ گواهی عدم بارداری
  7. ثبت و اجرای صیغه طلاق

آیا به وکیل طلاق توافقی نیاز هست ؟

در صورتیکه زوجین ، مستقیماً بخواهند با یکدیگر در خصوص طلاق ، توافق نمایند ، به لحاظ قانونی نیاز به اخذ وکیل طلاق توافقی ندارند ولی به لحاظ بهتر نمودن روند انجام کار و سرعت آن و نیز ثبات توافقات حاصل شده ، وکیل طلاق توافقی بسیار می تواند موثر و حتی لازم واقع گردد .

در مواردی نیز که زوجه قبلاً وکالت طلاق از همسر خود در دفترخانه اسناد رسمی دریافت نموده است ، برای اخذ حکم طلاق توافقی نیاز به وکیل طلاق توافقی دارد تا به اتفاق یکدیگر بتواند حکم خود را اخذ نماید ولیکن در این مورد نیز زوجه می تواند با وکالت نامه خود و بدون اخذ وکیل ، طلاق خود را اخذ نماید که در این صورت باید نسبت به ثبت دادخواست یک طرفه – به درخواست زوجه – اقدام نماید که زمان آن طولانی تر خواهد بود .   

نمونه دادخواست طلاق توافقی

برای آشنائی شما یک نمونه دادخواست طلاق توافقی در اینجا قرار می دهیم . در طلاق توافقی ، زوج و زوجه هر دو خواهان طلاق هستند و خواسته نیز در اصطلاح حقوقی ، “صدور گواهی عدم امکان سازش” می باشد که همان معنای طلاق توافقی را دارد . نیازی نیست در دادخواست کلیه توافقات ذکر گردد و این توافقات در جلسه دادگاه بیان می گردد و صورتجلسه می شود . 

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه حکم طلاق توافقی

برای آشنائی شما ، یک نمونه حکم طلاق توافقی در اینجا قرار می دهیم . لازم به توضیح است که مفاد حکم ، بر اساس توافقات حاصله فی مابین زوجین می باشد و برای هر شخص می تواند متفاوت از شخص دیگر و بسته به شرایط آنها متفاوت باشد . 

نمونه حکم طلاق توافقی

لوکیشن دفتر وکالت ما

 

بهترین وکیل طلاق توافقی در غرب تهران
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۵۳۶ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.