20 آوریل 2018 - 11:04

عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق

رای بدوی(عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق)

خواسته : تمکین

با عنایت به محتویات پرونده،سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم به سبب عقد نکاح دائم، محرز می باشد.

دلائل خواسته : اظهارات خواهان و وکیل خوانده در دادگاه- لایحه تقدیمی – مدارک پیوست پرونده

به استناد ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد. از جمله تکلیف زوجه‌، تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید. مگر اینکه به موجب شروط ضمن عقد، حق تعیین محل سکونت داده شده باشد یا حضور در منزل مشترک خانوادگی توأم با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد که خوانده دلیل و بینۀ کافی و مؤثر که موجب عدم تمکین خوانده از خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک خانوادگی صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری محسوب می گردد . به استناد مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبۀ…  دادگاه خانواده دو تهران

رای دادگاه تجدید نظر (عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق)

تجدیدنظر خواهی خانم …با وکالت… ، که به موجب آن رأی بر الزام به تمکین تصدیر گردیده وارد است.

زیرا دادنامه شماره …  اصداری از شعبۀ … دادگاه های عمومی جزائی متضمن محکومیت زوج به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق است. بنابراین محکومیت زوجه به الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی زوج صادر و اعلام می دارد.

رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است .

رئیس شعبۀ… دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه 

 
چکیده رأی (عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق):
اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای الزام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می شود. 
 
منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۶۶۳ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.