منابع حقوق شرکتهای تجاری

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

قانون شرکتهای تعاونی

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰

قانون اجاره ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

 

سایر مقررات مربوط به شرکتها

مشاوره حقوقی و یا قبول وکالت در خصوص شرکتهای تجاری فقط بصورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد . درباره وکیل

 

منابع حقوق شرکتهای تجاری