19 فروردین 1397 - 16:01

وکیل حقوقی

وکیل در اصطلاح حقوقی ، کیست ؟

تعریف وکیل :

وکیل ، نماینده و جانشین هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب عقد وکالت و در حدود اختیارات اعطاء شده ، اعمالی را انجام می دهد که اثر این اعمال حقوقی متوجه آن اشخاص می گردد.

به بیان دیگر ، عقد وکالت ، اعطای نیابت است : بدین معنا که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی ، به منزله اقدام خود می داند و در واقع به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد .

بنابراین ، وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد ، در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است : تعهداتی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است .

وکالت یک عقد جایز است . به این معنا که هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند می توانند عقد وکالت را بر هم بزنند . عقد وکالت بر اساس مقررات قانون مدنی منعقد می‌ گردد .

 طرفین عقد وکالت ، وکیل و موکل نامیده می شوند .

 

انواع وکالت :

وکالت مطلق :

اگر شخصی که وکالت می دهد ، موضوع وکالت را در وکالت نامه مشخص نکند ، وکالت او مطلق است . به این معنا که وکیل را برای تمام اعمال حقوقی خود انتخاب نموده است. در این صورت وکیل در هر مورد ، نیاز به اجازه مجدد از موکل ندارد .

 

وکالت مقید :

اگر در وکالت نامه ، موضوع عقد وکالت مشخص باشد ، وکالت مقید است . در این صورت وکیل فقط در همان موضوع اجازه وکالت دارد .

 

انواع وکیل :

1-وکیل رسمی دادگستری :

وکیل رسمی دادگستری ، شخصی است که دارای تحصیلات حقوقی است . در آزمونهای وکالت پذیرفته شده و با گذراندن دوره های لازم ، موفق به اخذ پروانه دادگستری شده است .

 

2-وکیل مدنی :

وکیل مدنی ، شخصی است که بدون اینکه دارای تحصیلات حقوقی باشد ، از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی در دفتر اسناد رسمی به او اعطای وکالت شده است که در حدود اختیارات اعطاء شده می تواند از طرف موکل ، اعمال حقوقی را انجام دهد .

وکیل مدنی اجازه وکالت در دادگستری را ندارد و تنها می تواند در ادارات ، به نیابت از موکل اعمال حقوقی را انجام دهد . در صورتی که وکیل مدنی بخواهد از طرف موکل خود در دادگستری طرح دعوا یا دفاع نماید ، باید خود نیز به یک وکیل دادگستری از طرف موکلش وکالت دهد .

در پاسخ به این سئوال که : فرق وکیل مدنی و وکیل دادگستری چیست ؟ بایدبگوییم که : وکیل دادگستری می تواند از طرف موکل خود ، دعاوی او را در دادگستری به نیابت از او پیگیری نماید ولی وکیل مدنی هیچ اختیاری در دادگستری ندارد .

 

انواع وکیل پایه یک دادگستری :

وکیل رسمی دادگستری در رشته های مختلفی می تواند تحصیلات تکمیلی خود را به اتمام برساند و بهتر است در همان رشته خود به قبول پرونده و فعالیت حقوقی بپردازد تا از تخصص او موکلین به موفقیت بیشتری برسند.

وکیل رسمی دادگستری در یک دسته بندی کلی ، شامل وکیل حقوقی ، کیفری ، عمومی و بین المللی می باشد :

 

1-وکیل حقوقی کیست ؟

وکیل حقوقی ، کسی است که دارای تخصص در زمینه انواع معاملات ، اختلاف بر سر اموال غیر منقول و به تعبیر دیگر ؛  دعاوی ملکی مرتبط با قانون مدنی ، خانواده و حقوق زوجین ، چک و سفته و سایر مطالبات مانند ثمن معامله ، مطالبه خسارات ، اختلاف بر سر اموال منقول مانند خودرو ، اظهار نظر و تنظیم و تفسیر قراردادها و دعاوی مرتبط با آنها و شرکتها می باشد . بطور کلی تخصص وکیل حقوقی بر سر حق است . این حق گاهی جزء حقوق مالی است . گاهی جزء حقوق غیر مالی مانند حقوق زوجین در مقابل یکدیگر و دعاوی خانواده است . امور حسبی مانند ترکه ، وصیت ، انحصار وراثت ، گواهی رشد ، قیمومت و … نیز در دسته بندی دعاوی حقوقی محسوب می شود .

دعاوی حقوقی ، شامل دعاوی می باشند که اختلاف طرفین آن دعوا ، بر سر مالکیت یا مال و به طور کلی یکی از حقوق مالی یا غیر مالی می باشد . مثلاً در دعاوی خانواده ، اختلاف بر سر حقوق زوجین است . در دعاوی ملکی ، اختلاف بر سر ملک است . در دعاوی حقوقی مانند مطالبه طلب ، مطالبه ثمن معامله ، مطالبه خسارت ، مطالبه چک ، سفته و …  اختلاف بر سر مال است .

وکیل حقوقی ، تحصیلات تکمیلی خود را در رشته حقوق خصوصی به اتمام می رساند . در این صورت و با تسلط بر قانون مدنی و قانون تجارت ، می تواند در زمینه های حقوقی ، ملکی ، خانواده ، قراردادها و شرکتها به صورت تخصصی فعالیت حقوقی نماید .

از آنجائیکه حقوق خصوصی ، رشته مادر می باشد و پایه همه رشته های حقوقی ، قانون مدنی است ، وکیل حقوقی که به مباحث عقود مدنی مسلط باشد ، دعاوی کیفری ناشی از آن عقود را گاهی بهتر از وکیل کیفری می تواند حل و فصل نماید .

به این ترتیب یک وکیل حقوقی خوب حتی می تواند ، جرائمی مانند کلاهبرداری ، جعل ، خیانت در امانت ، انتقال مال غیر و عموماً جرایمی که در عناصر تشکیل دهنده خود عقود مدنی را دارند بهتر از یک وکیل کیفری که دارای تحصیلات صِرف کیفری می باشد ، حل و فصل نماید .

 

برخی از مصادیق دعاوی حقوقی :

1-تقسیم ترکه

2-سرقفلی چیست ؟

3-انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

4-تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی

5-رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

6-پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت المثل ملک مشمول قانون

7-وجه التزام چیست ؟

8-تغییر شغل تجاری و حق سرقفلی

9-نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

10- انتقال منافع در ملک تجاری دارای حق کسب و پیشه

11-دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی حقوقی

12- الزام به فک پلاک خودرو

13-اعتراض ثالث به حکم و عملیات اجرائی

 

وکیل کیفری چیست ؟

وکیل کیفری ، شخصی است که تحصیلات تکمیلی خود را در رشته های حقوق جزا و کیفری به اتمام می رساند .

جرائم ، دارای عناصر تشکیل دهنده ای هستند که در صورتی که این عناصر کامل باشد ، عنوان مجرم بر مرتکبِ آن صدق می کند که مجازاتِ منطبق بر آن جرم شامل حال او می شود . مجازاتهائی مانند حبس ، جزای نقدی ، شلاق ، قصاص ، قطع عضو  و … از مصادیق آن است . یک وکیل کیفری خوب ، چون در رشته تخصصی کیفری تحصیل کرده ، به قوانین کیفری مسلط است که می تواند موکل خود را تبرئه نماید و یا اینکه موجب تعلیق مجازات او گردد و یا مجازات او را تبدیل به جریمه نقدی نماید .

 

در مورد وکیل حقوقی ، این سئوال نیز مطرح است که :

یک وکیل حقوقی خوب چه وظایفی دارد و بایستی دارای چه خصوصیاتی باشد ؟

 به تعبیر دیگر ؛ چگونه می توان یک وکیل خوب شد ؟ بهترین وکیل حقوقی کیست ؟

برای معرفی وکیل خوب می توان خصوصیات و ویژگی هائی را برای او برشمرد.

 

شماره وکیل :

54 75 146- 0912

48 36 36 44 – 021

تلفن وکیل ، صرفاً به منظور هماهنگی وقت حضور می باشد . امکان مشاوره تلفنی وجود ندارد .

مشاوره حقوقی ، صرفاً حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد .

 

شماره پروانه وکیل – خانم زهرا ابراهیمی (وکیل در غرب تهران) :

18320

 

جستجوی وکیل زن در ایران : نام و نام خانوادگی وکیل یا شماره پروانه وکالت را وارد نمائید . 

 

رزومه وکیل و مشاور حقوقی – خانم زهرا ابراهیمی

 

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی خانم زهرا ابراهیمی

 

 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای