کشف قصد هبه

نمونه رأی حقوقی

نمونه حکم (دلالت اوضاع و احوال بر کشف قصد هبه در طرفین)

چکیده (دلالت اوضاع و احوال بر کشف قصد هبه در طرفین) :

پرداخت ثمن معامله از سوی زوج به جای زوجه، با علم به اینکه زوجه توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد، حاکی از این است که قصد مشترک زوجین، هبه بوده، نه قرض؛ لذا زوج محق به مطالبه وجه پرداخت شده نیست.

رأی بدوی (دلالت اوضاع و احوال بر کشف قصد هبه در طرفین)

در خصوص دعوی آقای … با وکالت … به‌طرفیت خانم … با وکالت … به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ… تومان به انضمام خسارات دادرسی که طی لایحه شماره … مورخ … خواسته به مبلغ … تومان کاهش یافته است، که به موجب مبایعه‌ نامه عادی مورخ … خوانده دعوی که زوجه خواهان می‌باشد، اقدام به خرید یکدستگاه آپارتمان از آقای… نموده که توانایی پرداخت ثمن معامله را نداشته است. تقاضای استقراض از خواهان را نموده است و خواهان طی سه فقره چک به شماره‌های … مورخ … به مبلغ …ریال و چک شماره … مورخ … به مبلغ … ریال و چک شماره … مورخ …  به مبلغ … ریال و مابقی را بصورت نقدی پرداخت نموده است و خوانده از پرداخت دین امتناع می‌نماید. لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. وکلای خوانده طی لایحه دفاعیه شماره … مورخ … در دفاع از خوانده اعلام نموده‌اند که خوانده زوجه خواهان می‌باشد که 20 سال کوچکتر از خواهان است و خواهان بعد از طلاق همسر اولش با خوانده ازدواج و خوانده نگهداری از دو فرزند خواهان را انجام و چون مبلغ مهریه یک میلیون تومان بوده است، لذا خواهان بعنوان هبه مبلغ مذکور را به خوانده داده است. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده‌اند. این دادگاه هرچند که ادله ارائه شده از سوی خواهان و از جمله شهادت شهود، دلالت بر پرداخت وجه مذکور از سوی خواهان بابت معامله انجام شده از سوی خوانده دارد، ولی با عنایت به کلیه قرائن و شواهد از جمله اینکه کل مبلغ معامله از سوی خواهان پرداخت شده و خواهان می‌دانسته است که خوانده توانایی بازپرداخت این مبلغ را بعنوان قرض ندارد و مضافاً‌ رابطه زوجیت بین طرفین و گذشت چهار سال از زمان انعقاد معامله و سایر اوضاع و احوال و همچنین عرف جامعه، همگی دلالت بر این موضوع دارند که قصد مشترک خواهان و خوانده در زمان پرداخت وجه، بر خلاف ادعای فعلی خواهان در حال حاضر، پرداخت قرض نبوده است؛ بلکه به قصد و نیت هبه پرداخت شده است. لذا این دادگاه بنا به‌ مراتب مذکور، دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد 190 و 191 و 795 و 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر (دلالت اوضاع و احوال بر کشف قصد هبه در طرفین)

تجدیدنظرخواهی … به‌طرفیت … نسبت به دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه وجه به مبلغ … ریال حکم به بطلان دعوی صادر گشته است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه …  دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

پژوهشگاه قوه قضائیه

 

مشاوره و قبول وکالت

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

کشف قصد هبه

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۵۷۳ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.