اجرت المثل ایام زوجیت

مستند قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ، تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی است.

مطابق این تبصره :

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت ‌المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می ‌نماید.

 

بر اساس عرف حاکم بر خانواده‌ های ایرانی، زوجه تبرعاً امور منزل را انجام می‌دهد و برای مطالبه اجرت‬ المثل ، باید دستور زوج به انجام امور مربوطه و عدم تبرع را اثبات نماید.

 

 

نمونه رأی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت

در خصوص دعوای خانم …. به طرفیت آقای …  مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت وارد نیست زیرا مطابق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی از جمله شرایط مطالبه اجرت المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد و با دستور شوهر امور خانه را انجام دهد ، در حالی که مطابق عرف حاکم بر خانواده‌ های ایرانی اساساً زن تبرعاً امورخانه داری از قبیل شوهرداری و نگهداری بچه و غیره را انجام می‌دهد و هیچ گاه قصد او دریافت دستمزد نبوده و گرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می‌نموده و زوجه دلیلی بر اثبات خلاف آن من جمله اثبات دستور زوج به انجام امور ارائه ننموده است .

بنا به مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی حکم به رد ادعای وی صادر می‌گردد.

 این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

سایر دعاوی خانواده

قبول وکالت و یا دفاع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زوج و زوجه

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اجرت المثل ایام زوجیت
اجرت المثل ایام زوجیت
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۹۹۱ بازدید بدون دیدگاه