19 سپتامبر 2018 - 22:09

امضاء پشت چک و سفته

رأی بدوی (امضاء پشت چک و سفته = اسناد تجاری)

در خصوص دعوی خانم م.م. به‌طرفیت 1- خانم ف.ق. 2- آقای ع.م. که متعاقباً خانم ز.الف. به وکالت از خواهان و خانم‌ها ف.و ح.م.به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده‌اند؛ ردیف اوّل به‌عنوان صادرکننده و دیگری به‌عنوان ضامن، به مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ … ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه، با توجّه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی و مدافعات غیر موجّه خواندگان، با استناد به مواد 249 ، 307 و 309 قانون تجارت و 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیّت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000 / 100 ریال بابت وجه چک و مبلغ … ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با محاسبه مجری حکم صادر می‌گردد.

رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه …  دادگاه عمومی تهران

رأی تجدید نظر (امضاء پشت چک و سفته = اسناد تجاری)

در خصوص تجدیدنظرخواهی … نسبت به دادنامه شماره … که به‌ موجب آن حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت یک فقره سفته به مبلغ 100،000،000ریال بانضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است ؛ موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد.‌

زیرا تجدیدنظر خواهان‌ها در لایحه اعتراضیه اظهار داشته‌اند «…مطابق ماده 249 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند در صورت عدم پرداخت وجه سفته منوط به انجام دو امر می‌باشد:

1- اعتراض عدم تأدیه ظرف 10 روز از تاریخ سررسید

2- اقامه دعوی در ظرف زمان تعیین‌شده در مواد 286 و 287 قانون تجارت در مانحن فیه دارنده سفته اقدامی در این خصوص انجام نداده است بنابراین ضمانت اجرای آن از بین رفتن مسئولیت تضامنی هریک از ظهرنویسان است و…» هرچند اظهارات نامبردگان در خصوص ظهرنویس سفته منطبق با ماده 249 از قانون تجارت می‌باشد اما تجدیدنظرخواه ردیف اول آقای ع.م.که ظهر سفته را بدون هیچ‌گونه قید و مطلبی امضاء کرده است به‌عنوان ضامن است نه ظهرنویس و رعایت مقررات یادشده برای فرد ظهرنویس است نه ضامن که در حد تعهد دعوی قابلیت استماع علیه ضامن را دارد.

علی‌ ای‌ حال دادگاه با عنایت به‌ مراتب فوق الاشعار و به استناد ماده 351 و قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن اصلاح دادنامه مطروحه در رابطه با قید کلمه چک در سطر پنجم دادنامه تجدیدنظر خواسته به کلمه سفته دادنامه یاد شده را تأیید و استوار می‌نماید.

رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه …. دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

چکیده (امضاء پشت چک و سفته = اسناد تجاری)

اگر شخصی پشت چک و سفته را بدون هیچ توضیحی امضاء کند، ضامن محسوب می‌شود، نه ظهرنویس.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

امضاء پشت چک و سفته

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۴۱۵ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.