انتقال به غیر

مفهوم انتقال به غیر در سرقفلی

 

 

چکیده:

مفهوم انتقال به غیر این است که عین مستأجره عملاً از تصرف و اختیار مستأجر سابق خارج و در تصرف شخص ثالث قرار گیرد.

 

 

 

رای بدوی (در خصوص مفهوم انتقال به غیر)
در مورد دعوی … به‌ طرفیت شرکت الف. و آقای م.م. به‌ خواسته فسخ اجاره و تخلیه ید خواندگان از یک باب آپارتمان مورد اجاره بدلیل انتقال به‌ غیر به پلاک ثبتی … بخش … تهران موضوع سند اجاره ۲۰/۷/۵۹ و دعوی جلب ثالث آقای… به‌طرفیت …  و شرکت الف. به‌خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه …، دادگاه با عنایت به اینکه دعوی متوجه خوانده ردیف اول دعوی اصلی نمی‌ باشد، مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی نسبت به ایشان صادر و اعلام می‌گردد در مورد خوانده ردیف دوم و مجلوب ثالث، دادگاه با عنایت به اینکه به‌ موجب مفاد صورتجلسات ، اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی، انتقال منافع و حقوق صنفی و کسبی به شخص غیر از طرف مستأجر اولیه، محرز نگردیده و دلیلی بر انتقال غیر ارائه نشده است و مفاد گواهی گواهان تعرفه شده خواهان نیز بصورت قطع و یقین مثبت امر نمی‌باشد؛ مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حکم به بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.
رأی دادگاه حضوری، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر استان تهران می‌ باشد.
دادرس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر (در خصوص مفهوم انتقال به غیر)
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره … مورخه … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ن.خ. به‌ خواسته تخلیه یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی … واقع در بخش ۲ تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخه … به‌لحاظ انتقال به غیر اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که
اولاً: هرچند یکی از موارد فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستأجره، انتقال عین مستأجره از ناحیه مستأجر به شخص ثالث می‌باشد، لیکن انتقالی مد‌ نظر مقنن بوده که عین مستأجره عملاً از تصرف و اختیار مستأجر سابق خارج و در تصرف شخص ثالث قرار گرفته باشد و آن شخص از منافع عین مستأجره استیفاء منفعت نموده باشد. این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر، حضور س.م. در عین مستأجره نه بعنوان مستأجر و متصرف، بلکه در راستای قرارداد مورخه …به شماره … بوده که بموجب قرارداد مذکور س.م. مبادرت به فروش عمده پوشاک به شرکت الف. نموده و محل اجرای قرارداد، بنابر توافق متعاملین آن، در آدرس خریدار که همانا محل مورد ترافع می‌باشد، قرار داده شده‌ است و این قرارداد موجب خروج عین مستأجره از تصرف مستأجر سابق نگردیده و بحث انتقال منتفی می‌باشد.
ثانیاً: تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از احراز تخلف مستأجر باشد، به دادگاه ارائه ننموده است. از ‌این‌ رو دادنامه تجدید نظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هر‌گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید.
رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه … تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
 
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 
 
 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی تخلیه تجاری در مقام خواهان یا خوانده

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

 

انتقال به غیر

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *