20 آوریل 2018 - 15:04

انتقال مال مشاع به غیر

رای بدوی

موضوع کیفرخواست : مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال مشاع به غیر

آقایان…و…خانم…متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر،بدین نحو که متهم ردیف اول به عنوان احدی از شرکاء شاکیان خصوصی نسبت به میزان نه صدم دانگ از دو ممیز شصت و هشت صدم دانگ از شش دانگ از پلاک ثبتی … وکالت در فروش داشته است که بر اساس نظریه کارشناس رسمی با عنایت به میزان مشارکت سهم متهم ردیف اول به میزان 73 مترمربع از محل متنازع‌فیه می‌باشد لیکن وی در بیع‌نامه منعقده با متهمان ردیف دوم و سوم در خصوص میزان مورد معامله با ذکر میزان مالکیت خود در مبایعه‌نامه مورد معامله را هفتاد و سه مترمربع بدواً اعلام می‌نماید لیکن در قسمت انتهایی مبایعه‌نامه میزان مورد معامله را 190 مترمربع اعلام می‌نماید و مورد معامله را به پدر و خواهر خود که متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده می‌باشند به ثلث قیمت واگذار می‌نماید که این امر در دادنامه شماره …شعبه …دادگاه تجدیدنظر استان تهران به غیرمتعارف بودن آن اشاره است؛

لذا دادگاه با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی،جهات مذکور فوق و دفاعیات بلاوجه متهمان و سایر اوضاع و احوال منعکس در پرونده بالاخص سلب امتیاز از متهم ردیف اول در خصوص بنگاه معاملاتی وی به لحاظ تخلفات متعدد بزه انتقال مال مشاع به غیر را محرز و مسلم می‌داند، لذا مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان را به تحمل 3 سال حبس تعزیری و رد مال انتقال یافته و پرداخت 120 تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
 رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای… به وکالت از… نسبت به دادنامه شماره …  که به موجب آن تجدیدنظرخواهان محکوم گردیده اند؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه ، اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی با عنایت به جوان بودن مرتکب ردیف اول و حسن سابقه متهمین ردیف دوم و سوم ، نامبردگان استحقاق تخفیف مجازات دارد مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات ، حبس مقرر در دادنامه دادگاه بدوی به پرداخت هر یک مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی (و ابقاء سایر مجازات‌های مقرر در حکم دادگاه بدوی) تبدیل و تخفیف داده می‌شود و با این تخفیف ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه …دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

چکیده:

موضوع بزه انتقال مال مشاع به غیر می‌تواند مال مشاع باشد.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

 

انتقال مال مشاع به غیر

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۶۵۴ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.