بهترین وکیل خانم برای طلاق

بهترین وکیل برای طلاق

نقش بهترین وکیل طلاق در پرونده

در دعاوی خانواده بخصوص در دعاوی طلاق ، حضور بهترین وکیل برای طلاق در پرونده نقش بسیار مهمی را در روند رسیدگی و همچنین نتیجه حکم ایفاء می کند.

در صورتیکه خانم ، متقاضی طلاق باشد، وکیل طلاق با یافتن موجبات یا اسباب طلاق و دفاع از آن اسباب، بصورت علمی و قانونی روند رسیدگی را تسهیل می کند.

با توجه به حجم پرونده ها در دادگاه ها ، با مطالعه و نظارت مستمر بر روی پرونده، از بروز مواردی که ممکن است در آینده ، بدلیل اشتباه رخ داده شده حکم طلاق را نقض نماید پیشگیری نماید.

از آنجائیکه این نوع دعاوی دقت زیادی را لازم دارد،در صورت اشتباه در نحوه دفاع در پرونده، موجب از دست رفتن هزینه و زمان زیادی می گردد و گاهی سالها به همین دلیل، زندگی افراد را دچار بلاتکلیفی می نماید.

در صورتیکه طلاق به درخواست زوج باشد، هر چند مطابق قانون ایران، آقا هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد، لیکن ثبت طلاق ، منوط به پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه است . بنابراین حضور وکیل طلاق در این مورد ،به منظور دفاع از آقا  یا خانم در امور مالی زوجین می باشد. 

انواع وکیل طلاق  

وکیل طلاق می تواند به درخواست یکی از زوجین اقامه دعوا نماید یا بصورت توافقی به درخواست هر دو دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه نماید که در این صورت ، یک وکیل به نیابت از زوج و یک وکیل به نیابت از زوجه جهت طرح دعوای طلاق اقدام می نماید.

در صورتیکه طلاق به درخواست زوج باشد ، طلاق از نوع رجعی است و در صورتیکه به درخواست زوجه باشد ، طلاق بائن است .

وکیل خانم برای طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی زمانی می تواند نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نماید که زن و مرد هر دو طلاق می خواهند.

در خصوص امور مالی زوجه ، حضانت فرزندان مشترک و نحوه ملاقات با آنان نیز با یکدیگر توافق دارند .

در این صورت اگر زوجین بخواهند از طریق وکیل اقدام نمایند ، با حضور در دفتر وکیل ، کلیه توافقات زوجین صورتجلسه می گردد و طبق آن نسبت به اخذ حکم طلاق توافقی اقدام می گردد .

پس از اخذ حکم قطعی ، 3 ماه فرصت ثبت آن در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق وجود دارد .

مدارک لازم جهت طلاق توافقی

کارت ملی و شناسنامه زوجین

سند ازدواج

وکالت نامه رسمی در صورت وجود

حضور زوجین مگر اینکه زوج به زوجه به وکالت داده باشد که در این صورت فقط حضور زوجه کافی است .

توافق زوجین در امور مالی و حضانت و ملاقات با فرزندان و سایر مواردی که مد نظرشان است که وکیل طلاق آنها را صورتجلسه نموده و در دادگاه اجراء می نماید.

وکیل طلاق به درخواست زوج

از آنجائیکه طلاق از اختیارات زوج می باشد ، صدور حکم طلاق به درخواست زوج نیاز به اثبات هیچ موضوعی ندارد لیکن ثبت آن در دفتر طلاق نیازمند پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی خانم می باشد .

در صورتیکه زوج بخواهد طلاق خود را ثبت نماید ، لازم است نسبت به پرداخت حقوق مالی همسر خود اقدام نماید و در صورتیکه توانائی پرداخت یکجای حقوق خانم را نداشته باشد و همچنان اصرار بر طلاق داشته باشد ، می تواند با تقدیم دادخواست اعسار و اثبات آن ، نسبت به تقسیط حقوق ایشان اقدام نماید .

در این صورت با پرداخت پیش قسط تعیین شده از سوی دادگاه می تواند نسبت به ثبت طلاق اقدام نموده و اقساط آنرا در زمانهای تعیین شده در حکم پرداخت نماید .

در صورت عدم پرداخت اقساط در موعدهای خود ، نیاز به اخذ حکم مجدد از سوی زوجه نمی باشد و بر روی اقساط حال شده ، اجرائیه صادر می گردد.

وکیل طلاق به درخواست زوجه

وکیل طلاق به درخواست زوجه برای اخذ حکم طلاق نیاز به اثبات موجبات آن دارد . در طلاق به درخواست خانم ، باید یا تحقق و اثبات شروط ضمن عقد ازدواج را اثبات نماید ، یا عسر و حرج زوجه را اثبات نماید.

عسر و حرج به هر مشکلی که ادامه زندگی با زوج را با سختی و مشقت بسیار همراه کند گفته می شود که از طرق مختلف قابل اثبات می باشد.

حکم اخذ شده در دو مرجع تجدید نظر و دیوانعالی کشور قابل اعتراض می باشد .

پس از طی این مراحل ، وکیل می تواند آنرا در دفترخانه طلاق ثبت و صیغه طلاق را به نیابت از زوجین اجراء نماید.

 

 

اقسام طلاق

طلاق شامل اقسام زیر می باشد :

1-طلاق بائن

2-طلاق رجعی

وکیل طلاق با توجه به شرایط هر دعوا و خواسته موکل ، نوع طلاق را انتخاب و بر آن اساس اقدام می نماید.

 

 

طلاق بائن

طلاق بائن ، طلاقی است که امکان رجوع در آن وجود ندارد. در موارد زیر ، طلاق بائن می باشد :

1-طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

2-طلاق یائسه

3-طلاق خلع و مبارات تا زمانیکه زن رجوع به مابذل نکرده باشد .

 

طلاق رجعی

طلاق رجعی ، طلاق است که شوهر در ایام عدم می تواند رجوع کند . طلاق رجعی رابطه زوجیت را از بین نمی برد مگر با دو عامل :

1-طلاق

2-انقضاء مدت عده

وکیل طلاق ، در صورتی که دادخواست طلاق به درخواست زوج را تقدیم دادگاه کند ، حکمی که صادر می گردد طلاق رجعی می باشد.

 

عده در طلاق چیست ؟

عده در طلاق بائن عبارت است از زمانی که زن باید برای ازدواج مجدد صبر کند . در صورتیکه در مدت عده ، زن رجوع به مابذل کند ، طلاق بائن به رجعی تبدیل می شود و مرد می تواند به زن رجوع کند و طلاق  را از بین ببرد. 

عده در طلاق رجعی عبارتست از مدنی که زن انتظار می کشد تا علقه زوجیت از بین برود و جدائی کامل بین زن و شوهر تحقق پذیرد.

بهتر است قبل از اقدام به طرح دعوا ، با وکیل طلاق مشورت کنید.

سایر دعاوی خانواده

تماس با وکیل طلاق در منطقه 10 تهران

قبول وکالت در دعاوی طلاق و سایر دعاوی خانواده با تعیین وقت قبلی

مطالب بیشتر در خصوص طلاق از طرف زوج

مطالب بیشتر در خصوص طلاق از طرف زوجه

مطالب بیشتر در خصوص طلاق توافقی

اینستگرام وکیل خانم برای طلاق در تهران