تخلیه به دلیل انتقال به غیر

تخلیه به دلیل انتقال به غیر

چکیده: (تخلیه به دلیل انتقال به غیر)

گماشتن فردی به‌عنوان شریک یا مباشر مستأجر (به‌منظور بقاء ید مستأجر در عین مستأجره)، از مصادیق انتقال به غیر محسوب نمی‌شود.

 

 

رای بدوی (تخلیه به دلیل انتقال به غیر)

در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت آقایان ع.م. و الف.م. به خواسته صدور حکم تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر و احتیاج شخصی با خسارات دادرسی، با عنایت به جمیع اوراق پرونده و رونوشت مصدق سند مالکیت و سند رسمی اجاره، رونوشت قرار تأمین دلیل و اجرای قرار معاینه محل توسط دادگاه ،  اولاً رابطه استیجاری به دلالت ضمایم پیوست دادخواست محرز است ثانیاً به دلایل گفته شده خوانده ردیف اول مغازه را به‌عنوان شراکت به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است بنابراین ادعای خواهان وارد است و به استناد تبصره ۱ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام فسخ اجاره‌نامه رسمی شماره …- ۲۹/۲/۵۹ دفترخانه … تهران، حکم به تخلیه عین مستأجره با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت در حق مستأجر (که توسط ارزیاب در مرحله اجرا محاسبه خواهد شد) صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکوم‌به خواهد بود.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از روئیت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
دادرس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

نظر به اینکه دادگاه محترم تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره…  امر به تعیین سرقفلی نموده‌اند لذا دادگاه ، حسب نظریه هیئت کارشناسی که منطبق با اوضاع‌ و احوال مسلم قضیه است و با ردّ اعتراض وکیل محترم خوانده ،  میزان نصف سرقفلی را چهل میلیون تومان اعلام می‌نماید.

این تصمیم به تبع رأی اصلی قابل‌اعتراض است.
دادرس شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

رای دادگاه تجدید نظر (تخلیه به دلیل انتقال به غیر)
در این پرونده آقای … به وکالت از خانم م.ت. با تعیین فقط نام ایشان به‌عنوان خواهان در ستون مربوط در دادخواست دعوی تخلیه یک باب مغازه استیجاری را به‌طرفیت آقایان ع.م. و الف.م. به جهت انتقال به غیر اقامه نموده است که به دلالت گواهی حصر وراثت شماره … مورخ … شورای حل اختلاف شماره … تهران ، خواهان ، احدی از ورثه مرحومه ف.س. مالک و موجر متوفیه مغازه مذکور می‌باشد شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دو مرحله رسیدگی و به‌موجب دادنامه‌های …- ۹۱/۱۱/۲۳ و …- ۹۳/۴/۱۷ حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت مرقوم در قبال پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان نصف حق کسب و پیشه صادر نموده است که هر دو دادنامه در فرجه قانونی مورد تجدیدنظر خواهی آقایان ع.م. و الف.م. با وکالت …. قرار گرفته است دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده و مدافعات وکلای طرفین به لحاظ اینکه واگذاری منافع عین مستأجره از ناحیه مستأجر به غیر به‌ صورت عملی ثابت نبوده و حضور آقای الف.م. در عین مستأجره به‌ عنوان مباشر مستأجر به جهت بقاء ید و انتفاع مستأجر از عین مستأجره از مصادیق انتقال به غیر محسوب نمی‌گردد و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خوانده به نسبت حصه و نفع ایشان در عین مستأجره صادر و اعلام می‌دارد.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 
 
 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی تخلیه تجاری در مقام خواهان یا خوانده

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

تخلیه به دلیل انتقال به غیر

 
 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *