خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

رأی بدوی (خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته)

در خصوص دعوای بانک م. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و … به خواسته مطالبه مبلغ … ریال به استناد ۲۷۰ فقره سفته و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه اظهارات وکلای محترم خواندگان و نماینده محترم خواهان را استماع نمود و به لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. خواندگان دلیلی دایر بر پرداخت وجه سفته‌ها و یا دلیلی دایر بر این‌که سفته‌های مستند دعوای خواهان مربوط به گشایش اعتبار استنادی نمی‌باشد ارایه ننمودند با توجه به وجود اصول سفته‌ها در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و سایر مسئولان سند تجاری دارد و با عنایت به ۲۷۰ فقره سفته مستند دعوای خواهان و واخواست نامه‌های مربوطه دعوای خواهان‌ها را وارد تشخیص می‌دهد و به استناد مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ … ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ..  اعلامی از سوی خوانده ردیف دوم از تاریخ سررسید هر یک از سفته‌ها تا روز پرداخت اصل وجه مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

حکم صادر شده حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

 

 

 

رأی دادگاه تجدید نظر(خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته)

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی …. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و … نسبت به دادنامه … صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر قسمتی از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی شده که عبارت است از میزان و معیار خسارت تأخیر تأدیه و هزینه واخواست. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، در مورد هزینه واخواست، نظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی چون دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است بنابراین دادگاه تجدیدنظر در این زمینه با تکلیفی مواجه نیست. نسبت به تاریخ خسارت تأخیر تأدیه چون سفته‌های مدرکیه واخواست شده، بنابراین حسب ماده ۳۰۴ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته‌ها می‌باشد نه از تاریخ سررسید، که دادگاه بدوی تاریخ سررسید را ملاک قرارداده است. بنابراین در این زمینه به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مذکور به تاریخ واخواست … تصحیح می‌گردد و نرخ خسارت تأخیر تأدیه با توجه به بند ۲۱ قسمت ب مقررات و شرایط اعتبار اسنادی با توجه به توافق طرفین به استناد ماده ۳۵۱ قانون فوق به مأخذ ۱۸۱/۲۲ درصد تصحیح می‌گردد با تصحیحات مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.

رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

 

چکیده (خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته)

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می‌گردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی‌گیرد.

 

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 
 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی و یا

از طریق ایمیل زیر امکان پذیر می باشد.

adlirani94@gmail.com

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *