رأی تخلیه به دلیل انتقال به غیر

چکیده :  (رأی تخلیه به دلیل انتقال به غیر)

چنانچه مستأجر به علت کهولت سن قادر به اداره شخصی محل نباشد و با گماردن کارگر به فعالیت ادامه دهد مشمول تخلف از مقررات اجاره (انتقال به غیر بدون اذن موجر) نخواهد بود. 

 
 
 
رای بدوی (رأی تخلیه به دلیل انتقال به غیر)
در خصوص دعوی ع.ع. به‌طرفیت ۱- خ.ش. با وکالت م.الف. ۲-ح.ع. به خواسته تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی … فرعی از …اصلی اراضی … بخش ۷ تهران به لحاظ انتقال به غیر به انضمام اجور معوقه و اجرت‌المثل از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۷ لغایت زمان اجرای حکم و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، هرچند حسب مدارک تقدیمی و پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره … مالکیت خواهان ثابت و رابطه استیجاری فی‌مابین مستقر و حسب توافقنامه فی‌مابین طرفین و اجاره‌نامه مستند دعوا انتقال مورد اجاره به غیر بدون اذن مالک از مستأجر سلب گردیده لکن با توجه به نتیجه قرارهای معاینه و تحقیق محلی صورت پذیرفته و اظهارات گواهان معارض تعرفه شده از ناحیه وکیل خوانده ردیف اول به شرح صورت‌جلسات مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۲ این دادگاه انتقال به غیر برخلاف شرط مندرج در سند اجاره مستند دعوا احراز نگردید و از ناحیه وکیل خواهان دلیلی متقن که حاکی از انتقال مورد اجاره بدون اذن مالک به غیر باشد ارائه نگردیده لذا با توجه به کهولت سن مستأجر چنانچه ایشان اشخاصی را به‌عنوان کارگر در مغازه به گماشته باشد به نظر نمی‌رسد عمل وی تخلف از شرط موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده باشد فلذا بنا به‌مراتب دادگاه درخواست تخلیه ید خواندگان از رقبه مذکور را غیرموجه دانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد.
خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه اجور معوقه و اجرت‌المثل از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۷ نیز با توجه به ارائه تصویر مصدق قبوض شماره‌های … و … و …و رسیدهایی که به امضاء خواهان رسیده ارائه‌ شده از ناحیه وکیل خوانده طی لایحه تقدیمی مثبوت به شماره … جملگی دلالت بر پرداخت اجور مورد مطالبه داشته و چون مصون از تعرض وکیل خواهان باقیمانده بدین لحاظ تخلف خوانده از این حیث قانوناً ثابت و مدلل نمی‌باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان در این خصوص نیز فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مردود اعلام می‌دارد.
آراء صادره حضوری است و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر (رأی تخلیه به دلیل انتقال به غیر)
در خصوص دادخواست آقای م.ش. به‌طرفیت آقای خ.ش. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره …  مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره … مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ از طریق شعبه… دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده با عنایت به محتویات پرونده و اینکه درخواست اعاده دادرسی مبتنی بر هیچ‌ یک از جهت موضوع ماده ۴۲۶ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد بدین لحاظ آن را محکوم به ردّ تشخیص مستنداً به ماده ۴۳۵ از قانون صدرالاشاره قرار ردّ اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌دارد.
این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 
 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی تخلیه تجاری در مقام خواهان یا خوانده

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

 

رأی تخلیه به دلیل انتقال به غیر

 
 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *