رأی وحدت رویه 813- 1400/5/19

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 813

سقوط مجازات در جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 ، قبل از قطعیت حکم با توبه متهم

با عنایت به مواد 115 و 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم ، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود ، در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت ، مجازات ساقط می شود و در سایر جرایم موجب تعزیر ، دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند ، اما بعد از قطعیت حکم ، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است ، بعد از قطعیت حکم ، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده 114 و تبصره 2 ماده 278 قانون یاد شده مقرر شده است) ، امکان پذیر است . بنا به مراتب ، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: Caroline ۱۵۱۲ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.