8 سپتامبر 2020 - 18:09

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه به علل مختلفی می تواند مطرح شود ؛ برگزیده ای از چکیده آراء مرتبط با آنها معرفی می گردد ؛

طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج

محکومیت کیفری زوج قبل از ازدواج

چکیده رأی :

در تحقق شرط وکالت به دلیل محکومیت کیفری زوج ؛ مهم این است که صدور حکم کیفری بعد از نکاح باشد و اگر وقوع جرم قبل از نکاح باشد مؤثر در مقام نیست.

 

محکومیت کیفری زوج و زوجه

چنانچه زوجه خود به جهت یک جرمی محکوم‌ شده باشد نمی‌ تواند به جهت جرم زوج ، درخواست اجرای وکالت ناشی از شرط محکومیت زوج به جرم خلاف شئونات خانوادگی کند زیرا موقعیت شئونات خانوادگی هر دو در این شرایط مساوی است.

طلاق به درخواست زوجه به دلیل اعتیاد زوج

چکیده رأی :

1-صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط و طلاق از جانب زوجه نیست ،بلکه وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی شرط است.

2-در صورت احراز اعتیاد زوج، شرط وکالت در طلاق موضوع بند7 از موارد 12 گانه نکاح محقق گردیده و باترک اعتیاد بعدی زوج، اعمال حق وکالت در طلاق منتفی نمی‌ شود.

درخواست طلاق به دلیل ضرب و جرح

چکیده رأی :

در طلاق به درخواست زوجه ، ضرب و شتم در صورتی مجوز طلاق است که همراه با سوء رفتار مستمر زوج بوده به گونه‌ای که زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید و یک‌ بار ایراد ضرب، عرفاً، زوجه را در عسر و حرج قرار نمی‌دهد.

درخواست طلاق به دلیل ترک انفاق زوج

چکیده رأی :

1-در طلاق به درخواست زوجه ، عدم پرداخت نفقه در صورتی از موجبات طلاق محسوب می‌شود که زوج پس از صدور رأی مبنی بر محکومیّت به پرداخت نفقه و در فرآیند اجرا، از پرداخت آن استنکاف نماید که این امر شامل موردی نیز می‌شود که به علت مجهول‌المکان بودن زوج، رأی اجرا نشود.

2-عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، زمانی می تواند در دعوای طلاق، به عنوان علتِ عسر و حرج موردِ استناد واقع شود که زوج پس از صدور  اجرائیه، از پرداخت نفقه استنکاف نماید. 

درخواست طلاق به علت ناباروری زوج

چکیده رأی : 

1- چنانچه امکان باروری به روش طبیعی وجود نداشته باشد صرف امکان باروری به کمک روش‌های علمی شرط وکالت در طلاق زوجه را منتفی نمی‌ سازد.

2-شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.

طلاق به‌ دلیل عدم وقوع نزدیکی

چکیده رأی :

باکره ماندن زوجه علی‌ رغم گذشت مدت‌ زمان قابل‌ توجه از زندگی مشترک می‌تواند از مصادیق عسر و حرج موجب درخواست طلاق زوجه تلقی شود.

طلاق به درخواست زوجه به‌ جهت ازدواج موقت زوج

چکیده رأی :

تحقق وکالت به‌ موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده بنابراین هم شامل نکاح دائم و هم نکاح موقت می‌ شود.

طلاق به درخواست زوجه به دلیل ازدواج اجباری

چکیده رأی :

کراهت شدید ناشی از ازدواج اجباری، چنانچه به مدت طولانی منجر به عدم نزدیکی و زندگی مشترک بینجامد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود. 

پژوهشگاه قوه قضائیه

 

سایر دعاوی خانواده

قانون حمایت خانواده

طلاق به درخواست زوجه
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۹۵۴ بازدید بدون دیدگاه