20 آوریل 2018 - 15:04

فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث

رای بدوی(فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث)

موضوع رأی : فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث:

در خصوص اتهام م.س،فرزند .. 82 ساله،ساکن…،آزاد به قید کفالت با وکالت…مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به سهم شاکی م.س. از یک قطعه زمین به متراژ 1600 مترمربع از سهم‌الارث مادری ایشان (به میزان یک دهم از زمین مذکور معادل سهم شاکی از سهم که پدر ایشان از زمین موصوف به‌عنوان ارثیه همسرش داشته است)، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکی، ملاحظه اسناد و مدارک مربـوط به مالکیت زمین مذکور و اظهار و اقرار متهم به این امر که زمین مذکور به شاکی نیز تعلق داشته است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته، لذا با توجه به فروش زمین مذکور به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و لحاظ سهم شاکی از آن زمین به میزان یک دهم آن

محکومیت :

حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل مال برده شده صادر و اعلام می‌گردد و راجع به رد مال نیز با توجه به اینکه اساساً معامله انجام شده نسبت به سهم شاکی از زمین مورد اختلاف معامله باطل و بلااثر بوده و بیع خاصه بوده که اثری در تملک ندارد و بنابراین اساساً مالی از شاکی برده نشده است که دادگاه حکم به رد آن صادر کند، لذا در این قسمت دادگاه خود را مواجه با تکلیفی نمی‌داند.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزایی شهرستان …

 

رای دادگاه تجدید نظر(فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث)

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی…. به وکالت از … از دادنامه شماره … مورخه … صادره از شعبه … دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که به موجب آن مشارالیه به اتهام فروش مال غیر محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است، لیکن با توجه به اینکه کل زمین به مبلغ پانزده میلیون تومان فروخته شده و سهم شاکی یک دهم از ملک بوده که ارزش آن یک و نیم میلیون تومان از ثمن است، لذا بـا اصـلاح جـزای نقـدی بـه مبلـغ یـک و نیـم میلیـون تومـان نهایتـاً ضمـن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می‌نماید.

رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

 

چکیده(فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث):

فروش سهم الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث، مصداق بزه انتقال مال غیر است؛ این انتقال باطل بوده و رد مال ندارد.

 

منبع: پژوهشگاه قوه قضائیه

فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۲۹۹ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.