11 سپتامبر 2018 - 16:09

مرور زمان در دعاوی چک

رأی بدوی(مرور زمان در دعاوی چک)

در خصوص دعوی آقای م.ح. به‌طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه … ریال بابت سه فقره چک به شماره‌های … به مبلغ … ریال هر سه عهده بانک …  بانضمام کلیه خسارات قانونی؛نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه چک‌های مستند دعوی در چهارچوب روابط تجاری (حسب اظهارات خواهان) فی‌مابین اصحاب دعوی ردّ و بدل گردیده و تاریخ صدور چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت آن‌ها مربوط به سال 1378 می‌باشد موضوع مشمول ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان 5 ساله بوده، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن را صادر می‌نماید.

قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه … دادگاه حقوقی ‌تهران

رأی دادگاه تجدید نظر(مرور زمان در دعاوی چک)

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به‌طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک جمعاً به مبلغ …. ریال به شماره‌های …  به دلیل شغل تجدیدنظرخواهان و مشمول مرور زمان قرار گرفتن موضوع ماده 318 قانون تجارت با صدور قرار عدم استماع مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. برخلاف اظهارات تجدیدنظرخواهان وی به‌عنوان تاجر پارچه در بازار فعالیت می‌نماید و تاریخ چک‌ها نیز مربوط به بیش از پنج سال می‌باشد این دادگاه رأی معترض‌عنه را خالی از ایراد مؤثر دانسته و اعتراض را بلاوجه می‌داند با ردّ آن مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید.

این رأی قطعی است.
رییس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

چکیده (مرور زمان در دعاوی چک)

درصورتی‌که چکی در جریان روابط تجاری میان طرفین ردّ و بدل شده و از تاریخ صدور چک‌ها و گواهی عدم پرداخت بیش از 5 سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و دعوای مطالبه آن قابل استماع نیست.

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

مرور زمان در دعاوی چک

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۲۱۶۹ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.