22 آوریل 2018 - 10:04

وجه التزام

وجه التزام چیست؟

برای روشن شدن مفهوم وجه التزام لازم به توضیح است ؛ مطابق قواعد عمومی ، هر کس با نقض تعهد خود به دیگری خسارتی وارد نماید ، مسئول جبران خسارات وارده می باشد . میزان خسارات وارده را بر اساس معیارهائی ، کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند که پس از قطعیت نظر کارشناس و در صورتیکه نظر ایشان ، مطابق اوضاع و احوال معلوم و مسلم باشد ، دادگاه به همان میزان رأی به جبران خسارت می دهد . 

اما گاهی افرادی که با یکدیگر معامله می نمایند مایل هستند ، تعیین میزان خسارات وارده به دست کارشناس نیفتد ، به همین دلیل میزان خسارت را قبل از ورود خسارت در قرارداد خود ، بصورت مقطوع توافق می کنند که به این مبلغ مقطوع قراردادی ، وجه التزام گفته می شود . در چنین حالتی در صورتی که تعهد مذکور ، نقض گردد ، مطالبه خسارات وارده بر مبنای همان مبلغی است که در قرارداد بین خود توافق کرده اند.

به عنوان مثال در یک قرارداد فروش ملک ، طرفین وجه التزامی را به این صورت برای خود توافق می کنند : که در صورتی که فروشنده در تاریخ مقرر در دفترخانه حضور پیدا نکند ، روزانه 100،000 تومان پرداخت نماید . در این صورت ، پس از اثبات نقض تعهد از سوی فروشنده ،دادگاه حکم به پرداخت وجه التزام یا همان خسارات مقطوع قراردادی می دهد . 

به منظور جلوگیری از خسارات وارده بر اثر عدم اجرای تعهد ممکن است طرفین قرارداد ، شرطی را در ضمن عقد و یا حتی خارج از عقد اصلی در نظر بگیرند که طبق آن : چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهد خویش سرباز زند مبلغی را بطور مقطوع به شخص زیاندیده بپردازد . این شرط در اصطلاح حقوقی ایران ، وجه التزام نامیده می شود. به بیان دیگر وجه التزام یعنی خسارت تخلف از انجام تعهد که میزان آن در عقد معین شده است . بعبارتی به جای اینکه میزان این خسارت را کارشناس تعیین کند ، طرفین قبلاً میزان آن را تعیین کرده اند و دادگاه هم نمی تواند بیشتر یا کمتر از میزانی که طرفین تعیین کرده اند حکم دهد .

نمونه هائی از آراء دادگاه ها در خصوص وجه التزام قراردادی

1-شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع

2-شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

وجه التزام

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۲۰۹ بازدید بدون دیدگاه