وکیل طلاق

نقش وکیل طلاق در پرونده

در دعاوی خانواده بخصوص در دعاوی طلاق ، حضور وکیل طلاق در پرونده نقش بسیار مهمی را در روند رسیدگی و همچنین نتیجه حکم ایفاء می کند.

در صورتیکه خانم ، متقاضی طلاق باشد،وکیل طلاق با یافتن موجبات یا اسباب طلاق و دفاع از آن اسباب،بصورت علمی و قانونی روند رسیدگی را تسهیل می کند.

با توجه به حجم پرونده ها در دادگاه ها ، با مطالعه و نظارت مستمر بر روی پرونده،از بروز مواردی که ممکن است در آینده ، بدلیل اشتباه رخ داده شده حکم طلاق را نقض نماید پیشگیری نماید.

از آنجائیکه این نوع دعاوی دقت زیادی را لازم دارد،در صورت اشتباه در نحوه دفاع در پرونده،موجب از دست رفتن هزینه و زمان زیادی می گردد و گاهی سالها به همین دلیل،زندگی افراد را دچار بلاتکلیفی می نماید.

در صورتیکه طلاق به درخواست آقا باشد،هر چند مطابق قانون ایران، مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد،لیکن ثبت طلاق ، منوط به پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه است . بنابراین حضور وکیل طلاق در این مورد ،به منظور دفاع از آقا  یا خانم در امور مالی زوجه می باشد . 

انواع وکیل طلاق  

وکیل طلاق می تواند به درخواست یکی از زوجین اقامه دعوا نماید یا بصورت توافقی به درخواست هر دو و با همکاری وکیل دیگری دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه نماید که در این صورت ، یک وکیل به نیابت از زوج و دیگری به نیابت از زوجه در پرونده حضور خواهد داشت.

در صورتیکه طلاق به درخواست زوج باشد ، طلاق از نوع رجعی است و در صورتیکه به درخواست زوجه باشد ، طلاق بائن است .

وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی زمانی می تواند نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نماید که زن و مرد هر دو طلاق می خواهند.

در خصوص امور مالی زوجه ، حضانت فرزندان مشترک و نحوه ملاقات با آنان نیز با یکدیگر توافق دارند . در این صورت اگر زوجین بخواهند از طریق وکیل طلاق اقدام نمایند ، با حضور در دفتر وکیل ، کلیه توافقات زوجین صورتجلسه می گردد و طبق آن نسبت به اخذ حکم طلاق توافقی اقدام می گردد . پس از اخذ حکم قطعی ، ۳ ماه فرصت ثبت آن در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق وجود دارد .

مطالب بیشتر در خصوص طلاق توافقی

مدارک لازم جهت طلاق توافقی

کارت ملی و شناسنامه زوجین

سند نکاحیه

وکالت نامه رسمی در صورت وجود

حضور زوجین مگر اینکه زوج به زوجه به وکالت داده باشد که در این صورت فقط حضور زوجه کافی است .

توافق زوجین در امور مالی و حضانت و ملاقات با فرزندان و سایر مواردی که مد نظرشان است که وکیل طلاق آنها را صورتجلسه نموده و در دادگاه اجراء می نماید.

طلاق به درخواست زوج

از آنجائیکه طلاق از اختیارات زوج می باشد ، صدور حکم طلاق به درخواست زوج نیاز به اثبات هیچ موضوعی ندارد لیکن ثبت آن در دفتر طلاق نیازمند پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زوجه می باشد . در صورتیکه زوج بخواهد طلاق خود را ثبت نماید ، لازم است نسبت به پرداخت حقوق مالی همسر خود اقدام نماید و در صورتیکه توانائی پرداخت یکجای حقوق زوجه را نداشته باشد و همچنان اصرار بر طلاق داشته باشد ، می تواند با تقدیم دادخواست اعسار و اثبات آن ، نسبت به تقسیط حقوق ایشان اقدام نماید . در این صورت با پرداخت پیش قسط تعیین شده از سوی دادگاه می تواند نسبت به ثبت طلاق اقدام نموده و اقساط آنرا در زمانهای تعیین شده در حکم پرداخت نماید . در صورت عدم پرداخت اقساط در موعدهای خود ، نیاز به اخذ حکم مجدد از سوی زوجه نمی باشد و بر روی اقساط حال شده ، اجرائیه صادر می گردد .

مطالب بیشتر در خصوص طلاق از طرف زوج

طلاق به درخواست زوجه

وکیل طلاق به درخواست زوجه برای اخذ حکم طلاق نیاز به اثبات موجبات آن دارد . وکیل طلاق به درخواست زوجه ، باید یا تحقق و اثبات شروط ضمن عقد ازدواج را اثبات نماید ، یا عسر و حرج زوجه را اثبان نماید.

عسر و حرج به هر مشکلی که ادامه زندگی با زوج را با سختی و مشقت بسیار همراه کند گفته می شود که از طرق مختلف قابل اثبات می باشد. علاوه بر آن ، بطور معمول قضات دادگاه ها تحقق عسر و حرج زوجه را با بذل مهریه نیز احراز می نمایند.

حکم اخذ شده در دو مرجع تجدید نظر و دیوانعالی کشور قابل اعتراض می باشد .

پس از طی این مراحل ، وکیل طلاق می تواند آنرا در دفترخانه طلاق ثبت و صیغه طلاق را به نیابت از زوجین اجراء نماید.

مطالب بیشتر در خصوص طلاق از طرف زوجه

 

سایر دعاوی خانواده

وکیل طلاق

قبول وکالت در دعاوی طلاق و سایر دعاوی خانواده با تعیین وقت قبلی

نشانی دفتر بر روی نقشه

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *