وکیل کیست؟

وکیل کیست؟

وکیل

وکیل کسی است که به موجب قرارداد وکالت ، نایب و جانشین شخص دیگری در انجام امری می گردد .

وکیل از طرف موکل دارای اذن می گردد تا بتواند در مورد وکالت ، تصرف نماید .

بنابراین هر زمان که موکل از اذن خود رجوع کند می تواند به قرارداد وکالت پایان دهد .

همین طور وکیل نیز می تواند به قرارداد خود پایان دهد .

در صورت فوت یا جنون هر یک از وکیل یا موکل نیز ، قرارداد وکالت پایان می یابد .

 

وکیل بلاعزل کیست؟

در صورتی که هدف طرفین قرارداد وکالت ، استمرار رابطه وکالت باشد ، موکل وکالت بلاعزل می دهد .

در این صورت حتماً بایستی وکالت اعطائی بصورت شرط ضمن عقد لازمی باشد تا بلاعزل محسوب گردد .

 

موكل :

كسي است كه به ديگري وكالت انجام امري را مي دهد. در واقع وکیل را جانشین خود در انجام امر مورد وکالت می نماید و او به نیابت از موکل مورد وکالت را انجام می دهد .

 

مورد وكالت :

امر یا امورات حقوقی است که موکل از وکیل می خواهد تا آنها را انجام دهد . بعبارت دیگر وكيل به موجب قرارداد وكالت و به نمايندگی از طرف موكل خود مي بايست انجام دهد .

مورد وكالت بايد از امورات حقوقی باشد كه خود موكل بتواند آنها را  انجام دهد و مانع قانوني در آنها وجود نداشته باشد. وكيل هم براي انجام آن کارهای حقوقی  اهليت قانوني داشته باشد .

 

تعهدات وكيل :

مطابق قاعده کلی مسئولیت ، هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل وارد آید كه وكيل مسبب آن باشد، مسئول خواهد بود. بنابراین وكيل لازم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نماید و از اختيارات داده شده تجاوز ننماید. آنچه را به جاي موكل خود دريافت مي كند به او مسترد نماید. در صورتيكه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ یک از آنها نمي توانند به تنهائی و بدون ديگري آن کار را انجام دهد مگر اینکه این موضوع را تصریح نماید . اگر وكيل ، وكالت در توكيل نداشته باشد نیز نمي تواند انجام آن امر حقوقی را به شخص دیگری واگذار نماید.

 

تعهدات موكل :

موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود مورد وكالت به نیابت از موکل تقبل نموده است را انجام دهد. موكل بايد تمام هزینه هائی كه وكيل براي انجام وكالت صرف نموده است را به او پرداخت نماید. موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر  اينكه در عقد وكالت به شکل ديگري توافق شده باشد .

 

وکیل در توکیل کیست :

وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته باشد .

 

طرق پایان وكالت :

  • با عزل موكل
  • با استعفاي وكيل
  • فوت يا جنون موكل و يا وكيل

۴-انفساخ وکالت : در صورتیکه مورد وکالت از بین برود و یا توسط خود موکل انجام گردد .

 

وكالت در دادگاه:

با توجه به اينكه طرح دعواي حقوقي، خانواده ،كيفري در خصوص هر موضوعي بطور معمول يكبار امکان پذیر است مگر در موارد خاص و استثنائی ، لذا داشتن اطلاعات لازم از طريق مشاوره حقوقي و يا انتخاب وكيل دادگستري در اقامه دعوي و يا دفاع در مقابل دعواي طرح شده مي تواند در حل مشكلات ایجاد شده مفيد واقع باشد. البته مشاوره حقوقی فقط در صورت حدوث مشكلات حقوقي نیست و حتي قبل از اقدام به امري و پيش از بروز مشكلات هم مي توان با مشاوره حقوقی ، علاج واقعه را قبل از وقوع نمود .

 

وکیل دادگستری :

وکیل دادگستری شخصی است که به موجب قوانین، مجاز به انجام  وکالت در دادگاهها نسبت به موکلینی که به او وکالت داده اند می باشد . اشخاصی که مجاز به انجام وکالت در دادگستری می باشند حسب مورد و با توجه به حدود صلاحیت انجام وکالت در پرونده ها ، به کارآموز وکالت ، پایه دو و پایه یک تقسیم می شوند .

 

وکیل و وکالت در دادگاهها :

وکالت در دادگاهها و دادسراها توسط وکیل دادگستری انجام می شود. وكيل دادگستری در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده های حقوقی، خانواده و کیفری می تواند حضور داشته باشد و هر شخص می تواند با مراجعه به وكيل دادگستری در هر یک از مراحل اعم از دادسرا، دادگاه کیفری ، دادگاه حقوقی ، دادگاه خانواده ، اجرای احکام حقوقی ، اجرای احکام کیفری ، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ، به وکیل دادگستری وکالت دهد. با توجه به اينكه طرح دعواي حقوقي و يا كيفري نسبت به هر موضوعي معمولاً يكبار قابليت طرح را دارد مگر موضوعات و يا مواردي كه از اين قاعده مستثني هستند لذا كسب اطلاعات لازم از طريق مشاوره حقوقي و يا اعطای وکالت در اقامه دعوي و يا دفاع در مقابل دعوي طرح شده مي تواند در حل مشكلات بوجود آمده مفيد و مؤثر باشد .

 

اختیارات وکیل :

وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به دادرسی می باشد جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد و یا قابل توکیل نباشد. لیکن در امور زیر باید اختیارات در وکالت نامه تصریح شود :

وکالت راجع به اعتراض به رأی

تجدیدنظر

فرجام خواهی و اعاده دادرسی

وکالت در مصالحه و سازش

وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند

وکالت در تعیین جاعل

وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور

وکالت در توکیل

وکالت در تعیین مصدق و کارشناس

وکالت در دعوای خسارت

وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا

وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث

وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث

وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن

وکالت در ادعای اعسار

وکالت در قبول یا رد سوگند .

وکالت در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد . سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد .

 

وکالتنامه :

فرم مخصوصی است که اتحادیه وکلا در اختیار وکلاء عضو خود قرار می دهد تا جهت تنظیم قرارداد وکالت با موکل از آن استفاده شود .

 

حق الوکاله :

حق الوکاله با توافق تعیین می گردد . چنانچه خواهان در پرونده حقوقی وکیل داشته ، حق الوکاله بر اساس تعرفه قابل مطالبه از محکوم علیه می باشد.

 

درباره ما

با وکیل 1 300x195 - وکیل کیست؟

 

وکیل منطقه ۱۰ تهران،وکیل غرب تهران ، وکیل تهران ، وکیل در بریانک ، وکیل در نواب ،وکیل خانم، وکیل زن ، دفتر وکالت و مشاوره حقوقی در بریانک، وکیل طلاق ، وکیل طلاق توافقی،وکیل ملکی ، وکیل کیفری ، وکیل حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل چک و سفته،وکیل در منطقه ۱۰ تهران.دفتر وکالت در منطقه ۱۰ ، دفتر وکالت در نواب ، دفتر وکالت در بریانک. وکیل طلاق در منطقه ۱۰ تهران،وکیل طلاق در نواب، وکیل طلاق در بریانک. وکیل قراردادها.وکیل متخصص امور ملکی،وکیل دعاوی ملکی، وکیل شرکتها، وکیل باتجربه ، وکیل خوب. وکیل خانواده .