وکیل کیست؟

وکیل

وکیل کسی است که به موجب قرارداد وکالت ، نایب و جانشین شخص دیگری در انجام امری می گردد .

وکیل از طرف موکل دارای اذن می گردد تا بتواند در مورد وکالت ، تصرف نماید .

بنابراین هر زمان که موکل از اذن خود رجوع کند می تواند به قرارداد وکالت پایان دهد .

همین طور وکیل نیز می تواند به قرارداد خود پایان دهد .

در صورت فوت یا جنون هر یک از وکیل یا موکل نیز ، قرارداد وکالت پایان می یابد .

 

وکیل بلاعزل کیست؟

در صورتی که هدف طرفین قرارداد وکالت ، استمرار رابطه وکالت باشد ، موکل وکالت بلاعزل می دهد .

در این صورت حتماً بایستی وکالت اعطائی بصورت شرط ضمن عقد لازمی باشد تا بلاعزل محسوب گردد .

 

موکل :

کسی است که به دیگری وکالت انجام امری را می دهد. در واقع وکیل را جانشین خود در انجام امر مورد وکالت می نماید و او به نیابت از موکل مورد وکالت را انجام می دهد .

 

مورد وکالت :

امر یا امورات حقوقی است که موکل از وکیل می خواهد تا آنها را انجام دهد . بعبارت دیگر وکیل به موجب قرارداد وکالت و به نمایندگی از طرف موکل خود می بایست انجام دهد .

مورد وکالت باید از امورات حقوقی باشد که خود موکل بتواند آنها را  انجام دهد و مانع قانونی در آنها وجود نداشته باشد. وکیل هم برای انجام آن کارهای حقوقی  اهلیت قانونی داشته باشد .

 

تعهدات وکیل :

مطابق قاعده کلی مسئولیت ، هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل وارد آید که وکیل مسبب آن باشد، مسئول خواهد بود. بنابراین وکیل لازم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از اختیارات داده شده تجاوز ننماید. آنچه را به جای موکل خود دریافت می کند به او مسترد نماید. در صورتیکه برای انجام امری دو یا چند وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی توانند به تنهائی و بدون دیگری آن کار را انجام دهد مگر اینکه این موضوع را تصریح نماید . اگر وکیل ، وکالت در توکیل نداشته باشد نیز نمی تواند انجام آن امر حقوقی را به شخص دیگری واگذار نماید.

 

تعهدات موکل :

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود مورد وکالت به نیابت از موکل تقبل نموده است را انجام دهد. موکل باید تمام هزینه هائی که وکیل برای انجام وکالت صرف نموده است را به او پرداخت نماید. موکل باید اجرت وکیل را بدهد مگر  اینکه در عقد وکالت به شکل دیگری توافق شده باشد .

 

وکیل در توکیل کیست :

وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته باشد .

 

طرق پایان وکالت :

  • با عزل موکل
  • با استعفای وکیل
  • فوت یا جنون موکل و یا وکیل

۴-انفساخ وکالت : در صورتیکه مورد وکالت از بین برود و یا توسط خود موکل انجام گردد .

 

وکالت در دادگاه:

با توجه به اینکه طرح دعوای حقوقی، خانواده ،کیفری در خصوص هر موضوعی بطور معمول یکبار امکان پذیر است مگر در موارد خاص و استثنائی ، لذا داشتن اطلاعات لازم از طریق مشاوره حقوقی و یا انتخاب وکیل دادگستری در اقامه دعوی و یا دفاع در مقابل دعوای طرح شده می تواند در حل مشکلات ایجاد شده مفید واقع باشد. البته مشاوره حقوقی فقط در صورت حدوث مشکلات حقوقی نیست و حتی قبل از اقدام به امری و پیش از بروز مشکلات هم می توان با مشاوره حقوقی ، علاج واقعه را قبل از وقوع نمود .

 

وکیل دادگستری :

وکیل دادگستری شخصی است که به موجب قوانین، مجاز به انجام  وکالت در دادگاهها نسبت به موکلینی که به او وکالت داده اند می باشد . اشخاصی که مجاز به انجام وکالت در دادگستری می باشند حسب مورد و با توجه به حدود صلاحیت انجام وکالت در پرونده ها ، به کارآموز وکالت ، پایه دو و پایه یک تقسیم می شوند .

 

وکیل و وکالت در دادگاهها :

وکالت در دادگاهها و دادسراها توسط وکیل دادگستری انجام می شود. وکیل دادگستری در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده های حقوقی، خانواده و کیفری می تواند حضور داشته باشد و هر شخص می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری در هر یک از مراحل اعم از دادسرا، دادگاه کیفری ، دادگاه حقوقی ، دادگاه خانواده ، اجرای احکام حقوقی ، اجرای احکام کیفری ، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ، به وکیل دادگستری وکالت دهد. با توجه به اینکه طرح دعوای حقوقی و یا کیفری نسبت به هر موضوعی معمولاً یکبار قابلیت طرح را دارد مگر موضوعات و یا مواردی که از این قاعده مستثنی هستند لذا کسب اطلاعات لازم از طریق مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت در اقامه دعوی و یا دفاع در مقابل دعوی طرح شده می تواند در حل مشکلات بوجود آمده مفید و مؤثر باشد .

 

اختیارات وکیل :

وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به دادرسی می باشد جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد و یا قابل توکیل نباشد. لیکن در امور زیر باید اختیارات در وکالت نامه تصریح شود :

وکالت راجع به اعتراض به رأی

تجدیدنظر

فرجام خواهی و اعاده دادرسی

وکالت در مصالحه و سازش

وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند

وکالت در تعیین جاعل

وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور

وکالت در توکیل

وکالت در تعیین مصدق و کارشناس

وکالت در دعوای خسارت

وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا

وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث

وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث

وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن

وکالت در ادعای اعسار

وکالت در قبول یا رد سوگند .

وکالت در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد . سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد .

 

وکالتنامه :

فرم مخصوصی است که اتحادیه وکلا در اختیار وکلاء عضو خود قرار می دهد تا جهت تنظیم قرارداد وکالت با موکل از آن استفاده شود .

 

حق الوکاله :

حق الوکاله با توافق تعیین می گردد . چنانچه خواهان در پرونده حقوقی وکیل داشته ، حق الوکاله بر اساس تعرفه قابل مطالبه از محکوم علیه می باشد.

 

درباره ما

وکیل کیست؟

 

وکیل منطقه ۱۰ تهران،وکیل غرب تهران ، وکیل تهران ، وکیل در بریانک ، وکیل در نواب ،وکیل خانم، وکیل زن ، دفتر وکالت و مشاوره حقوقی در بریانک، وکیل طلاق ، وکیل طلاق توافقی،وکیل ملکی ، وکیل کیفری ، وکیل حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل چک و سفته،وکیل در منطقه ۱۰ تهران.دفتر وکالت در منطقه ۱۰ ، دفتر وکالت در نواب ، دفتر وکالت در بریانک. وکیل طلاق در منطقه ۱۰ تهران،وکیل طلاق در نواب، وکیل طلاق در بریانک. وکیل قراردادها.وکیل متخصص امور ملکی،وکیل دعاوی ملکی، وکیل شرکتها، وکیل باتجربه ، وکیل خوب. وکیل خانواده .

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *