22 آوریل 2018 - 11:04

شرایط مطالبه وجه التزام

نمونه رأی حقوقی

شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی (رای بدوی)

  خواسته : 1- مطالبه  وجه التزام ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی 2-تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخه … 3- خسارات دادرسی 4- حق الوکاله وکیل.
دادگاه با عنایت به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین ، این گونه استدلال می کند : اولاً مطابق مندرجات مبایعه نامه مستند دعوی ، تنظیم سند رسمی زمین های مورد معامله منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله بوده است. ثانیاً حسب توضیحات ذیل مبایعه نامه ، تخلیه ملک به تاریخ تنظیم سند رسمی محول شده است و استنباط دادگاه این است که طرفین توافق نموده اند متعاقب تسویه حساب و تنظیم سند رسمی ، خوانده (فروشنده) نسبت به تخلیه و تحویل زمین های مورد معامله به خواهان اقدام نماید. ثالثاً – گواهی عدم حضور ابرازی از سوی وکیل خواهان فاقد شرایط و اوصاف مندرج در بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی بوده و وکیل خواهان هیچ گونه دلیل و مدرکی که ثابت نماید خواهان به همراه الباقی ثمن معامله به مبلغ … ریال در دفترخانه حضور داشته ، ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی باشد . رابعاً صرف حضور خواهان (خریدار) در دفترخانه بدون در دست داشتن الباقی ثمن معامله ، هیچ گونه حقی را برای مشارالیه جهت دریافت وجه التزام قراردادی ایجاد نخواهد نمود چرا که در فرض حضور فروشنده (خوانده) در دفترخانه مذکور ، عملاً امکان تنظیم سند رسمی به لحاظ عدم وجود الباقی ثمن و همچنین تحویل مورد معامله فراهم نبوده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و صرف نظر از صحت و سقم ادعای وکلای خوانده مبنی بر الحاق مبلغ وجه التزام …. ریالی در نسخه مبایعه نام ابرازی خواهان ، دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص می دهد و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی (رأی دادگاه تجدید نظر)

تجدید نظر خواهی با عنایت به نظریه هیأت کارشناسی که از ناحیه آن دادگاه اخذ گردیده است رد گردیده است . لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست . بنابراین ازآنجائیکه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی دانسته است. بنابراین مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی ، دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید می نماید . رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه … دادگاه تجدید نظر استان تهران و مستشاران دادگاه

چکیده (شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی):

صرف حضور خریدار در دفترخانه هیچ گونه حقی را برای ایشان جهت دریافت وجه التزام قراردادی ایجاد نخواهد نمود .

خریدار علاوه بر تحصیل گواهی عدم حضور باید اثبات کند که باقیمانده ثمن را جهت پرداخت به فروشنده به همراه داشته است.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

شرایط مطالبه وجه التزام

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۲۸۵ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.