عدم اعتبار شهادت در چک کیفری

عدم اعتبار شهادت در چک کیفری و اثبات شرط غیر مندرج در چک

 

 

چکیده :

در مواردی که شهادت شهود راجع به شرطی باشد که در متن چک درج نشده، شهادت بر خلاف اصل اعتبار اسناد تجاری و ظهور آنهاست و فاقد اعتبار است. 

 

 

حکم دادگاه بدوی عدم اعتبار شهادت در چک کیفری

در خصوص اتهام آقای ر. با وکالت … وکلای دادگستری دائر به خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک شماره …  بانک … شعبه … به مبلغ هفتصد میلیون ریال، موضوع شکایت آقای ع. با وکالت … وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای ناحیه … تهران شده است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مدافعات طرفین، نظر به اینکه متهم در کلیه مراحل رسیدگی منکر بزه انتسابی بوده و دلایل اثباتی کافی بر بزهکاری وی وجود ندارد زیرا چک موصوف توسط شاکی در وجه شخص متهم صادر گردیده و فاقد هر گونه قید و شرطی است و مستند مکتوب دیگری که رسید امانی چک مزبور باشد وجود ندارد و شهادت شهود در این خصوص، صرف نظر از اینکه استناد به آن در چنین مواردی، بر خلاف اصل اعتبار اسناد تجارت و ظهور آنهاست، در مانحن فیه نیز مؤدای گواهی شهود، کفایت لازم را ندارد، چرا که اولاً مفاد اظهارات آنان (صفحات …) با اظهارات خود شاکی در برگ … پرونده ناسازگار است که موضوع طلب شاکی از آقای ن. را که مطرح کرده است، ثانیاً در اظهارات خود شهود نیز [تعارضاتی] با یکدیگر وجود دارد از جمله اینکه یکی از آنان گفته است که آقای ن. پس از دریافت چک از شاکی، با خود متهم تماس گرفته و دیگری اظهار نموده که نامبرده پس از تحویل چک از شاکی با شکایت متهم تماس گرفته است، دادگاه بنا به مراتب و با توجه به مجموع محتویات پرونده،اتهامی را این حیث متوجه متهم نمی داند و مستنداً به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی به برائت وی صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد. 

رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزائی تهران

 

 

رأی دادگاه تجدید نظر عدم اعتبار شهادت در چک کیفری

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ع. نسبت به دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حسب شکایت تجدیدنظرخواه موصوف علیه آقای ر. مبنی برخیانت در امانت نسبت به یک فقره چک شماره …  به مبلغ هفتصد میلیون ریال برائت آقای ر. به شرح مضبوط در دادنامه مذکور گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است، به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه

 

پژوهشگاه قوه قضائیه

 

 

 

حقوق چک

وکیل چک

نمونه آراء چک کیفری

مشاوره و قبول وکالت در چک

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

عدم اعتبار شهادت در چک کیفری

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۹۹۴ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.